Kázané slovo » Tématické okruhy » Haggeus (časť 4)
1. Haggeus dostáva slovo pre kňazov a obnažuje duchovný stav ľudu [Haggeus (4)] Ján Šichula Haggeus 2:11 – 20 04.11-2018
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player Haggeus (časť 4).asx a Win Apm Haggeus (časť 4).m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.