Kázané slovo » Tématické okruhy » Malachiáš
1. Boh, ktorý nenávidí rozvod [Malachiáš (5)] Ján Šichula Mal 2:13 – 16 12.11-2017
2. Iba Božia návšteva rozrieši vinu kňazov a nás všetkých [Malachiáš (6)] Ján Šichula Mal 2:17 – 3:5 19.11-2017
3. Keď rodičia i deti žijú ovocie pravého pokánia [Malachiáš (12)] Ján Šichula Mal 4:6 11.02-2018
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player Malachiáš.asx a Win Apm Malachiáš.m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.