Kázané slovo » Tématické okruhy » Modlitba
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player Modlitba.asx a Win Apm Modlitba.m3u
(c) 1998 — 2018 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.