Kázané slovo » Tématické okruhy » Rút
1. Božia milosť zachraňuje nehodných Moábčanov a nakoniec i nás všetkých Ján Šichula Rút 1:1 – 5 11.03-2018
2. Naoma zápasí s hriechom horkosti Ján Šichula Rút 2:6 – 22 18.03-2018
3. Naoma vyznáva Boha, ktorý je stály v milosrdenstve Ján Šichula Rút 2:1 – 20 15.04-2018
4. Boaz veľkoryso vstupuje do úlohy vykupiteľa [Rút (4)] Ján Šichula Rút 3 22.04-2018
5. Boaz ako predoobraz Krista a jeho diela v prospech cirkvi [Rút (5)] Ján Šichula Rút 4 29.04-2018
6. Čo nás Boaz a Rút učia o ideáloch muža a ženy a tiež o manželstve [Rút (6)] Ján Šichula Príslovia 16 a 31 13.05-2018
7. Záleží na každom človeku viery a na každom jeho skutku poslušnosti [Rút (7)] Ján Šichula Genezis 38 20.05-2018
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player Rút.asx a Win Apm Rút.m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.