Kázané slovo » Tématické okruhy » SZ a NZ
1. Prvý sľub o príchode a diele Spasiteľa Ján Šichula Genezis 3:15 23.12-2018
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player SZ a NZ.asx a Win Apm SZ a NZ.m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.