Kázané slovo » Tématické okruhy » Víkendovka – Kniha sudcov
1. Prvý pohľad a širšie dejinné súvislosti [Kniha sudcov – víkendovka jar 2018 (1)] Ján Šichula Kniha sudcov 09.06-2018
2. Bližší pohľad na Knihu sudcov [Kniha sudcov – víkendovka jar 2018 (2)] Ján Šichula Kniha sudcov 09.06-2018
3. Ľudské zlyhania a Božia vernosť v Knihe sudcov [Kniha sudcov – víkendovka jar 2018 (3)] Ján Šichula Kniha sudcov 10.06-2018
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player Víkendovka – Kniha sudcov.asx a Win Apm Víkendovka – Kniha sudcov.m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.