Kázané slovo » Tématické okruhy » Víkendovka – Podobenstvá Pána Ježiša
1. Podobenstvá v Biblii a v službe Pána Ježiša [(PPJ 1)] Ján Šichula SZ a NZ 07.10-2017
2. Veľké témy podobenstiev a ich členenie [(PPJ 2)] Ján Šichula SZ a NZ 07.10-2017
3. Podobenstvo o poklade nájdenom na poli [(PPJ 3)] Ján Šichula Matúš 13:44 08.10-2017
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player Víkendovka – Podobenstvá Pána Ježiša.asx a Win Apm Víkendovka – Podobenstvá Pána Ježiša.m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.