Kázané slovo » Tématické okruhy » Víkendovka – Stán zhromaždenia a jeho svätoslužba
1. Boží plán prebývať s človekom a príkaz postaviť stán zhromaždenia [(SZaJS 1)] Ján Šichula Ex 25:8 19.05-2017
2. Súčasti stánu zhromaždenia a jeho svätoslužba I. [(SZaJS 2)] Ján Šichula SZ a NZ 20.05-2017
3. Súčasti stánu zhromaždenia a jeho svätoslužba II. [(SZaJS 3)] Ján Šichula SZ a NZ 20.05-2017
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player Víkendovka – Stán zhromaždenia a jeho svätoslužba.asx a Win Apm Víkendovka – Stán zhromaždenia a jeho svätoslužba.m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.