Kázané slovo » Tématické okruhy » Vzťah medzi ospravedlnením, vierou a skutkami
1. Vzťah medzi ospravedlnením, vierou a skutkami (časť 2) – Abrahám Peter Vajda Genesis 12 – 22 18.06-2017
2. Vzťah medzi ospravedlnením, vierou a skutkami (časť 3) – skutky Abrahámove Peter Vajda Ján 8:39 02.07-2017
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player Vzťah medzi ospravedlnením, vierou a skutkami.asx a Win Apm Vzťah medzi ospravedlnením, vierou a skutkami.m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.