Kázané slovo » Tématické okruhy » Zjavenie Jána ÄŤasĹĄ 27
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player Zjavenie Jána ÄŤasĹĄ 27.asx a Win Apm Zjavenie Jána ÄŤasĹĄ 27.m3u
(c)1998-2018 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť. Je možné objednať si celý archív kázaní. Kontakt: nkzba@hotmail.com.