Biblická knižnica » Denné zamyslenia » Charles H. Spurgeon: Klenotnica viery
 

Boh vždy vyslyší

Môj Boh ma vyslyší (Micheáš 7:7)
Priatelia môžu byť neverní, ale Pán sa neodvráti od vľúdnej duše. Práve naopak – vyslyší všetky jej priania. Prorok hovorí: „pred tou, ktorá leží v tvojom lone stráž svojich úst. Nepriateľmi človeka sú jeho domáci.“ Toto je zlá situácia. Ale aj tu najlepší Priateľ zostáva verný a my mu smieme rozpovedať o každom svojom zármutku.
Naša múdrosť je hľadieť na Pána a nie sa hádať s mužmi a ženami. Ak aj naši príbuzní pohàdajú naším ľúbezným apelom, očakávajme na Boha nášho spasenia, pretože on nás vyslyší. A vyslyší nás o to viac, o čo viac nevľúdnosti a nevšímavosti máme od iných a skoro budeme mať dôvod zvolať „Neraduj sa nado mnou moja nepriateľko!“
Pretože Boh je živý Boh, on počuje. Pretože je milujúci Boh, on vyslyší. Pretože je našim Bohom zmluvy, sám seba zaviazal, že nás vypočuje. Ak môžeme o ňom hovoriť ako o „mojom Bohu“ , tak smieme celkom určite povedať „Môj Boh ma vyslyší“ . Teda poď srdce, čo krvácaš, a vyslov svoje žiale Hospodinu, svojmu Bohu! A tak skloním koleno v tichej modlitbe a zašepkám v duchu „Môj Boh ma vyslyší.“