Biblická knižnica » Denné zamyslenia » Charles H. Spurgeon: Klenotnica viery
 

Pod vedením nášho Sprievodcu

Ale keď prijde on, ten Duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy (Ján 16:13)
Pravda je podobná rozľahlej jaskyni, do ktorej túžime vstúpiť, ale nedokážeme si ju sami poprehliadať. Pri vchode je jasná a svetlá; ale ak máme ísť ďalej a preskúmavať jej najskrytejšie hlbiny, musíme mať sprievodcu, inak sa stratíme. Duch Svätý, ktorý úplne pozná každú pravdu, je daný za sprievodcu pre všetkých veriacich, a vedie ich tak , ako to dokážu uniesť, z jednej vnútornej komory do ďalšej, takže vzhliadajú hlboké veci Božie a jeho tajomstvo sa pre nich stáva zjavným.
Aký je to len prísľub pre pokornú skúmavú myseľ! Túžime poznať pravdu a vstúpiť do nej.
Vieme o našom vlastnom sklone zblúdiť a pociťujeme naliehavú potrebu po sprievodcovi. Tešíme sa z toho, že Svätý Duch je zoslaný a zostáva uprostred nás. On ráči konať ako náš sprievodca a my ochotne prijímame jeho vedenie. Túžime sa naučiť „každú pravdu“, aby sme neboli predpojatí a nevyvážení. Nemali by sme dobrovoľne ignorovať žiadnu časť zjavenia a tým míňať požehnanie a privádzať na seba hriech. Duch Boží prišiel, aby nás voviedol do každej pravdy! Venujme teda pozornosť Jeho Slovu s poslušným srdcom a nasledujme Jeho vedenie.