Biblická knižnica » Dokumenty z roku 2001 »
 
Dokumenty v roku:     2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
Na moju pamiatku
Stephen E. Atkerson & Eric Svendsen
čomu veríme o piatich bodoch Kalvinizmu [pdf] 
John Piper
Boh je skalou sily vo svete piesku. Poznať Boha v Jeho absolútnej suverenite. znamená stať sa podobným dubovému stromu vo vetre protivenstiev a zmätku. A spolu s touto silou prichádza sladkosť a nežnosť za hranicami našej predstavivosti – suverénny Lev z Júdy je sladký Baránok Boží. Zápas s tým, čo táto útla brožúrka (a ešte dôležitejšie Biblia) učí o Bohu, bude stáť za to!
„Káž slovo“ (2 Timoteovi 3:16–4:4)
John Piper
Protestantské kňazstvo
Thomas F. Torrance
Sacramentum absurdum
Robert M. Zins
Evanjelium, moc Božia a nie ľudská
Ján Šichula
Ospravedlnenie, viera a skutky
Ján Šichula
Kľúče nebeského kráľovstva
Drahoslav Vajda
V predkladanej knižke je urobený výklad časti verša Mt16:19 „... a dám ti kľúče nebeského kráľovstva...“. Výklad je urobený na princípe: Biblia vykladá sama seba. A tak na základe biblickej výpovede je ukázané, aký bol účel kľúčov nebeského kráľovstva, ktoré boli Petrovi zasľúbené, koľko kľúčov Peter dostal a kedy a kde ich dostal. Účel kľúčov je dvojaký. Jeden účel bol ten, aby sa nebeské kráľovstvo mohlo tu na zemi rozšíriť a to z Jeruzalema až do celého sveta. Druhý účel bol, aby ľudia do nebeského kráľovstva mohli vstupovať. Kľúče boli jednorázové. Peter ich dostal a použil. Neboli to kľúče, ktoré by Peter potom ešte niekomu odovzdal. Otvorenie nebeského kráľovstva - kľúče - boli dané iba Petrovi. Je ukázané, že kľúče dostal iba Peter a niet nikde takej biblickej výpovede, že by kľúče boli prenosné, že by boli prenesené na niekoho iného, alebo že by kľúče boli dedičné. Je ukázané, že každý kľúč bol jedinečný, určený pre špecifický účel, jednorázový a neopakovateľný. Pán Ježiš Kristus zasľúbil Petrovi kľúče nebeského kráľovstva. Tak sa aj stalo. Toto zasľúbenie sa aj naplnilo. Bol to Peter, skrze ktorého bolo nebeské kráľovstvo odomknuté.
Luther a Kalvín o autorite Biblie
John W. Robbins
Prečo študovať logiku?
John W. Robbins
Odmietnutie Genesis
Jesse Pirschel
Ako pomôcť vašim ľuďom, aby sa viac nasýtili Bohom
John Piper
„A žene nedovoľujem učiť“
Stephen E. Atkerson
Archeológia a Biblia
Phillip Climer
Prehlásenie pri príležitosti dňa reformácie
The Trinity Foundation
Trojica -výťah textov  
čo je kresťanská filozofia?
John W. Robbins
Civilizácia a protestantská reformácia
John W. Robbins
Ohraničená obeť zmierenia
G. Van Baren
Z Achívu Hororov
Evanjelium
Herman Hoeksema
Ekumenický hod hracou kockou
Ján Šichula
Večera Pánova – duchovné spoločenstvo s Pánom
Richard M. Bennett
Ako sa protestanti učia lietať
Gary Hagen
Kontradikční pojmy Boha. Který je správný?
Dave Hunt