Biblická knižnica » Dokumenty z roku 2002 »
 
Dokumenty v roku:     2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
Nový represívny náboženský zákon v Bielorusku
Máme veriť v Trojicu?  
Eric Svendsen
Otázky ktoré by si mal položiť každý katolík  
James G. McCarthy
Aj keď bola moja mladosť plná náboženstva, Boh v nej chýbal. Môj život sa vtedy točil okolo farnosti: nedeľná omša, miestna cirkevná škola, prvé sväté prijímanie, športové družstvá, služba miništranta, birmovanie, klub mladých a nakoniec veľká katolícka svadba. Ale až potom, čo som promóciou zakončil štúdium na vysokej škole, som spoznal Boha v osobnom živote. Cez čítanie Novej zmluvy som objavil Božiu cestu spasenia a Spasiteľa, ktorý zasľúbil: „Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“ (Ján 10:10). Aj keď už viac nie som katolík, moje srdce zostáva v blízkosti katolíkov. Veľa im dlžím, obzvlášť svojej rodine a tiež kňazom a rehoľníčkam, ktoré sa o mňa tak láskyplne starali. Je to dôvod, prečo som napísal túto malú knižku. Znepokojuje ma, že mnohí ďalší sú na tom tak, ako som bol ja kedysi. Boli pokrstení a chodia na omšu, ale hlboko vo vnútri cítia, že Boh im je neznámy. A čo vy? Poznáte Ho? Je On centrom vášho života? Kniha Otázky, ktoré by si mal položiť každý katolík vám predkladá dôležité otázky, ktoré by mal zvážiť každý katolík. Zároveň tým, že ponúka odpovede priamo zo Svätých písem, vysvetľuje, ako môžete mať blízky vzťah s Bohom. Súčasne ukazuje, ako môžete získať istotu, že s Ním budete žiť navždy v nebi.
Sú v Katolíckej cirkvi znovuzrodení kresťania?
Ján Šichula
Výpovede proti odpustkom
Martin Luther
Z opravdivej lásky a osobitného úsilia vyniesť pravdu na svetlo má sa vo Wittenbergu dišputovať o nasledovných výpovediach pod predsedníctvom ctihodného otca dr. Martina Luthera, augustiniána, magistra slobodných umení a Písma svätého, ako aj riadneho učiteľa. Prosí preto tých, čo nie sú prítomní a nemôžu si s nami vymeniť názory, aby to urobili písomne. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen.
Krst – jeho forma a zmysel [pdf] 
Peter Masters
Prečo Pán trvá na tom, aby sa dali pokrstiť všetci veriaci? V čom spočíva význam krstu? čo ho robí takým dôležitým, aj keď nijako duchovne neprispieva k obráteniu? Cieľom tejto brožúrky je odpovedať na takéto otázky a ukázať, ako je krst užitočný pre pokrsteného kresťana, cirkev a svet. Takisto vysvetľuje štvorité obrazné posolstvo, ktoré Boh priradil krstu. Ďalej táto publikácia poukazuje na to, že biblický krst je iba pre veriacich a uskutočňuje sa ponorením. Tiež odpovedá na otázky, ktoré často zaznievajú v súvislosti s krstom nemluvniat. Autor, Dr. Peter Masters, je od roku 1970 pastorom zboru Metropolitan Tabernacle v centrálnom Londýne.
1. a 2.Timoteovi
Gordon H. Clark
Biblia a katolícka doktrína autority
Robert M. Zins
V tomto článku sa nachádza analýza argumentu, ktorý formuloval istý rímskokatolícky profesor. Stanovisko tohto profesora je, že rímskokatolícke náboženstvo je tou najlogickejšou voľbou, ktorá si zaslúži úplnú ľudskú dôveru a odovzdanosť. Kvôli tomuto náboženstvu opustil aj kresťanskú doktrínu Sola Scriptura (lat. jedine Biblia), ktorá znamená, že Biblia je jediná autorita pre našu vieru a konanie.
Stoj za pravdou
Peter Masters
Táto brožúrka predkladá biblické pasáže, v ktorých sa veriacim prikazuje, aby nijakým spôsobom nepodporovali spoločenstvo s vedúcimi „kresťanskými“ predstaviteľmi, popierajúcimi biblickú cestu spasenia, a ani sa na takomto spoločenstve nezúčastňovali. Potreba oddeliť sa od omylu patrí medzi životne dôležité novo–zmluvné doktríny. Jej zanedbanie viedlo k duchovnému kolapsu mnohých dovtedy čistých denominácií, misií a biblických škôl po celom svete. Napriek tomu však početní kresťania naďalej ignorujú Pánove výzvy. Autor poukazuje na to, že oddelenie sa od omylu je pozitívne, nie negatívne, keďže sa v ňom prejavuje ochranná láska k Slovu a evanjeliu. Zároveň sú ním chránené Kristove zbory. Mnohí dnes ponúkajú veľa argumentov, aby podporili opak oddelenia sa, menovite inkluzivizmus. Na týchto stránkach nájdete odpovede na desať najbežnejších argumentov, ktoré sa zvyknú uvádzať na obhajobu spolupráce so skupinami, ktoré popierajú Bibliu, ak ide napríklad o spoluprácu pri evanjelizácii. Autor, Dr. Peter Masters, je od roku 1970 pastorom zboru Metropolitan Tabernacle v centre Londýna.