Biblická knižnica » Dokumenty z roku 2003 »
 
Dokumenty v roku:     2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
Schéma - Filipským 1:8  
Schéma - Rímskym 8:33-34  
Ospravedlnenie na základe pripočítanej Božej spravodlivosti  
Ján Šichula
Rimanom 7:14–25 v širšej biblickej perspektíve
Robert D. Brinsmead
Zmatený svìt Benyho Hinna  
Dave Hunt
Je Rimanom 7:14 – 25 o kresťanovi alebo nie?
Ján Šichula
Krátke pojedania k vybraným článkom Vyznania viery NKZ 2003 [pdf] 
NKZ Bratislava
Krátke otvorenie niektorých článkov Vyznania viery NKZ z roku 2003. Dokument pomáha zdôvodniť oprávnenosť článkov vo vyznaní viery zo širšej perspektívy.
Už a ešte nie slobodní
John Piper
O Rimanom 7 - Zákon
John Piper
Spoločná modlitba v zhromaždení  
Philip Slater
Prečo Boh dopúšťa utrpenie?
Vírus ekumenizmu
Pravda o Bohu
Ukrutnosti ateizmu
Peter Masters
Ateizmus – stanovisko, že žiadny Boh neexistuje – sa všeobecne pokladá za rozumom podložený postoj k životu, akýsi druh náboženskej neutrality, ktorý neuškodí ani svojím vyznavačom ani ľudskej spoločnosti. Autor v tejto brožúrke odhaľuje jeho ničivú a absurdnú stránku, na čo ukázal už apoštol Pavol v prvom storočí. Biblia nám ukazuje, aký motív sa za ateizmom nachádza– nespútaná túžba odstrániť všetky morálne zábrany. Ďalej táto brožúrka vysvetľuje, akým spôsobom vedú militantní ateisti kampane s cieľom získať na svoju stranu masy ľudí. To všetko nepoctivými prostriedkami a manipuláciou. Nájdete tu pohľad na ateizmus z Božej perspektívy spolu s usmernením, ako uniknúť pred jeho zhubnými následkami. Autor, Dr. Peter Masters, je od roku 1970 pastorom zboru Metropolitan Tabernacle v centrálnom Londýne.
Sedem istých znakov skutočného obrátenia
Peter Masters
„Existujú rozpoznateľné znaky toho, že nastalo skutočné obrátenie? Na základe čoho môžu hľadajúci ľudia povedať, či Boh koná dielo v ich srdci? Alebo, ako môžu služobníci evanjelia posúdiť duchovný stav hľadajúceho človeka, prípadne človeka, ktorý sa uchádza o krst a členstvo v zbore?“ Táto brožúrka, ktorá vás prevedie znakmi autentického obrátenia, je určená rovnako tým, čo pochybujú o vlastnom spasení ako aj tým, čo slúžia ako duchovní poradcovia. Súčasná doba vykazuje rozsiahlu tendenciu pozývať ľudí k ľahkému rozhodnutiu sa pre Krista a predpokladať, že sa obrátili bez ohľadu na to, či je prítomné svedectvo o práci Ducha. Aby sme sa vyhli iluzórnym, povrchným obráteniam, musíme poznať skutočný charakter obrátenia a znaky, ktoré ho sprevádzajú. Autor, Dr. Peter Masters, je od roku 1970 pastorom zboru Metropolitan Tabernacle v centrálnom Londýne.