Biblická knižnica » Dokumenty z roku 2008 »
 
Dokumenty v roku:     2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
Bezpečnosť spasenia (4) [pdf] 
Peter Vajda
Bezpečnosť spasenia (3) [pdf] 
Peter Vajda
Bezpečnosť spasenia (2) [pdf] 
Peter Vajda
Bezpečnosť spasenia (1) [pdf] 
Peter Vajda
Prečo dnes čítať puritánov? [pdf] 
Don Kistler
čo je na puritánoch také, čo presahuje karikatúry revizionistických historikov a fascinuje ďalšie generácie čitateľov a obdivovateľov? Don Kistler vo svojej brožúre podáva dôvody, ktoré by mali povzbudiť aj iných, aby ich čítali. Ukazuje, že puritáni, podobne ako hrdinovia zo Židom 11, boli ľuďmi, „ktorých svet nebol hoden.“
Ako katolík som si kládol otázky [pdf] 
Jim McCarthy
Ako katolík som si kládol otázky vám predkladá dôležité otázky, ktoré je na mieste zvážiť. Zároveň tým, že ponúka odpovede priamo zo Svätých Písem, vysvetľuje, ako môžete mať blízky vzťah s Bohom a poznať Jeho plán pre vás.
Dávanie desiatkov – súčasť kresťanského hospodárenia [pdf] 
Peter Masters
Keď kresťan neuplatňuje biblické hospodárenie, prichádza o množstvo duchovného požehnania. Autor sa snaží pomôcť kresťanom vstúpiť do plnosti požehnania, ktoré pramení z toho, že sa naplno odovzdáme Pánovi. Každé tvrdenie je založené na Písmach. Nájdete tu aj odpovede na všetky najdôležitejšie otázky týkajúce sa desiatkov.
Pravý vinič a letorasty [pdf] 
Peter Vajda
Odporúčané knihy na čítanie v slovenčine a češtine [pdf] 
NKZ Žilina
Je dôležité, čo čítame. Cez čítanie kníh k nám môže prísť veľa požehnania, ale aj skrytého jedu. Cieľom dokumentu je pomôcť úprimným Božím deťom vybrať si tých pár knižiek v slovenčine a češtine, ktoré keď budú jednu za druhou čítať, budú rásť a pevnieť v Pánovi, ktorého milujú. Dokument tiež obsahuje rady pre čítanie, tematické členenie, stručný opis kníh a ich dostupnosť.
Odporúčané anglické knihy na čítanie a štúdium v angličtine [web]
NKZ Žilina
Táto linka vás prenesie do Google knižnice s niektorými (zďaleka nie všetkými) vybranými odporúčanými knihami v angličtine so slovenským stručným popisom v niektorých poznámkach. Ak študujete rôzne otázky ohľadom viery, je tu odporučená sada kníh, ktorou stojí za to začať, tématický kategorizovaná.
Je Jakub v rozpore s Pavlom? [pdf] 
John Piper
Vierou spasená Rachab [pdf] 
Peter Vajda
Ženskosť Debory [pdf] 
Barbara K. Mouser
Je Debora precedensom pre ženské vodcovstvo v cirkvi? článok si kladie za cieľ preskúmať túto otázku.
Kto má večný život? [pdf] 
Peter Vajda
Ján 5 – Kristus je Otcov poslušný Syn [pdf] 
Lukáš 4: 14 – 30 Sympatizanti, učeníci a nepriatelia Pána Ježiša [pdf] 
Ospravedlnenie zo skutkov podľa Jakuba [pdf] 
Peter Vajda
1. Tesaloničanom 5:14 – Štyri Pavlove príkazy [pdf] 
Osoba Jána Krstiteľa [pdf] 
Ján Šichula
Litera zabíja - Duch oživuje [pdf] 
Peter Vajda & Ján Šichula
Izaiáš 7:14 Panna počne a porodí syna [pdf]