Biblická knižnica » Dokumenty z roku 2009 »
 
Dokumenty v roku:     2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
Krst Duchom Svätým – časť 1 [pdf] 
Ján Šichula
Utrpenie v živote kresťana (2. časť) [pdf] 
Ján Šichula
Druhá časť sa zameriava na množstvo dôležitých detailov, vysvetlení a inštrukcií, ktoré nám o utrpení v živote kresťana zanechal apoštol Peter.
Utrpenie v živote kresťana (1. časť) [pdf] 
Ján Šichula
Prvá časť vyučovania sa pozerá na tému utrpenia v živote kresťana z pohľadu celej biblickej histórie a prináša základné definície.
Utrpenie bezúhonného Jóba [pdf] 
Peter Vajda
Bezpečnosť spasenia (8) Odrezané letorasty [pdf] 
Peter Vajda
Zmluva milosti a vyvolenie [Bezpečnosť spasenia (7)] [pdf] 
Peter Vajda
Bez kňazov do večného života? Áno alebo nie? [pdf] 
Ján Šichula
Katolícka cirkev tvrdí, že len jej tzv. sviatostné kňazstvo môže udeľovať odpustenie hriechov, ktoré vydobyl Ježiš Kristus. Podľa katolíckeho učenia teda kňazi sprostredkúvajú spasenie, keď opäť a opäť udeľujú rozhrešenie a vysluhujú sviatosti. Táto prednáška podrobne prechádza katolícke tvrdenia a porovnáva ich so slovami Svätého Písma s cieľom pomôcť každému hľadajúcemu človeku objaviť biblickú pravdu o tom, že jediný a na všetko dostatočný prostredník, ktorého hriešny človek pred svätým Bohom potrebuje, je Pán Ježiš Kristus.
Nová zmluva a dar Ducha [Bezpečnosť spasenia (6)] [pdf] 
Peter Vajda
Stratégie a rady pre zvestovanie evanjelia katolíkom okolo nás [pdf] 
Ján Šichula
Matúš 16:18 Katolícke tvrdenia a ich biblicko-historická analýza [pdf] 
Ján Šichula
Biblický kresťan zoči-voči tvrdeniam katolíckej cirkvi [pdf] 
Ján Šichula
Milosť a zásluhy
Ján Šichula
V čom je rozdiel medzi milosťou a zásluhami? čo znamená, že nie sme spasení zo skutkov, ale milosťou skrze vieru? Prečo sa skutky a milosť, ako základ spasenia, navzájom vylučujú?
Život viery – Noe [pdf] 
Peter Vajda