Biblická knižnica » Myšlienky na každý deň »
 

Lenivosť

J. C. Ryle:
Úprimne verím, že lenivosť vedie k hriechu viac než takmer každý iný návyk, ktorý sa dá pomenovať. Mám podozrenie, že je matkou mnohých hriechov tela – matkou cudzoložstva, pohlavnej zvrátenosti, opilstva, a mnohých ďalších skutkov tmy, na ktoré niet ani času aby sa vymenovali. Nech vám vaše vlastné svedomie povie, či hovorím pravdu alebo nie. Len čo ste boli leniví, hneď na dvere zaklopal diabol a vstúpil.
The Duties of Parents