Biblická knižnica » Myšlienky na každý deň »
 

Krst

Charles H. Spurgeon:
Ktosi povedal: ,Predsa môžem byť spasený bez toho aby som bol pokrstený!’. Takže teraz už nebudeš robiť nič z toho čo Kristus prikázal, ak môžeš byť spasený bez toho? ažko riecť či stojíš o záchranu ako takú! človek ktorý zmýšľa o náboženstve tak, že bude činiť iba to čo je podstatné pre jeho vlastné spasenie sa nakoniec iba stará o svoju kožu. Nepochybne, takto nie si služobníkom Kristovým. Hoci krst nie je podstatný pre tvoje spasenie, predsa je podstatný pre tvoju poslušnosť Kristovi.