Biblická knižnica » Myšlienky na každý deň »
 

Krst

John Piper:
V Kološanoch 2:12 a v 1.Petra 3:21 je krst vyjadrením viery osoby ktorá je pokrstená. Nerozumiem ako by nemluvňa mohlo správne prijať toto ustanovenie ako vyjadrenie svojej viery.
Brothers, We Are Not Professionals, p. 131