Biblická knižnica » Myšlienky na každý deň »
 

Znovuzrodenie

J. C. Ryle:
človek, ktorý sa znova narodil, alebo bol znovuzrodený, nepokračuje v návyku páchať hriech. Už viacej nechce hrešiť vo svojom srdci, vôľou a náklonnosťou. Pravdepodobne predtým boli časy, keď nepremýšľal nad tým, či jeho činy boli hriešne alebo nie, ani nezvykol sa cítiť zarmútený potom čo spáchal zlo. Nejestvoval žiaden rozbroj medzi ním a hriechom - vlastne boli priateľmi. Ale skutočný kresťan nenávidí hriech, uteká pred ním, bojuje s ním, považuje ho za najväčší mor, odmieta jeho prítomnosť, smúti keď sa dostane pod jeho vplyv, a túži byť úplne z neho vyslobodený. Hriech ho už viacej neteší, ani mu nie je ľahostajný. Stal sa mu odpornou vecou ktorú nenávidí.
Are You Born Again?