Biblická knižnica » Myšlienky na každý deň »
 

Znovuzrodenie

Charles H. Spurgeon:
Pravé spasenie nenájdeš čírim prijatím nejakého vierovyznania, hoc pravdivého a postaveného na Písmach. číre „poňatie rozumom“ nie je cestou do neba. „Musíš sa znova narodiť“ znamená omnoho viac ako len „musíš veriť určitým dogmám“. Štúdium Biblie ťa nedokáže zachrániť! Musíš sa posunúť ďalej; musíš prísť k živému, osobnému Kristovi. Inak tvoj súhlas s najzdravším vierovyznaním nič neprospeje pre spásu tvojej duši. Spasenie je výlučne u Ježiša!