Biblická knižnica » Myšlienky na každý deň »
 

Plný život

Andrew A. Bonar:
Láska je motívom pre konanie. Radosť je silou pre konanie.
Heavenly Springs, p.59