Biblická knižnica » Myšlienky na každý deň »
 

Lenivosť

J. C. Ryle:
Lenivému kresťanovi budú stále chýbať štyri veci: potešenie, spokojnosť,
spoľahnutie sa a uistenie. Boh učinil veľkú priepasť medzi radosťou a
záhaľčivosťou, medzi lenivosťou a istotou, a preto sa ti nikdy nepodarí
spojiť to, čo Boh rozdelil.