Biblická knižnica » Myšlienky na každý deň »
 

Zachovanie svätých

John Bunyan:
Boh...si len tak ľahko a bezstarostne nestratí svoj ľud. Všetko nám poskytol: krv na zmytie hriechu; Kňaza, ktorý sa modlí za nás, aby sme mohli byť schopní zotrvať; a v prípade, že biedne padneme, Advokáta ktorý obhajuje náš prípad.