Biblická knižnica » Myšlienky na každý deň »
 

Modlitba

Charles H. Spurgeon:
Nemôžeš nič očakávať od Boha, pokiaľ si nestaneš na správne miesto, totiž na miesto žobráka pri podnoži. Potom ťa bude počuť, ale predtým nie.