Biblická knižnica » Myšlienky na každý deň »
 

Modlitba

Robert Murray McCheyne :
človek je len tým, čím je na svojich kolenách pred Bohom, - a nič viac!