Biblická knižnica » Myšlienky na každý deň »
 

Služba kazateľská

Robert Murray McCheyne :
Do veľkej mieri úspech [služby] záleží na čistote nástroja. Nie sú to veľké talenty, ktoré Boh požehnáva... ale omnoho viacej veľká podobnosť Ježišovi! Svätý služobník je mocnou zbraňou v rukách Boha!