Biblická knižnica » Myšlienky na každý deň »
 

Chodenie s Ježišom

Robert Murray McCheyne :
Keď hľadíš na slnko, všetko ostatné je tmou. Keď chutnáš med, všetko ostatné je bez chuti. Rovnako, keď sa tvoja duša kàmi na Ježišovi, všetky pozemské veci strácajú svoju sladkosť.