Biblická knižnica » Myšlienky na každý deň »
 

Spasenie - krátkosť času hľadať

Thomas Watson:
Deň milosti pre človeka môže byť krátky.... Hľa, teraz je čas práve príhodný (2Kor6:2)...Keď sa premárni deň milosti, nasleduje deň hnevu.
Heaven Taken by Storm