Biblická knižnica » Myšlienky na každý deň »
 

Deti - služba deťom

Charles H. Spurgeon:
Ak si hoviete v romantických predstavách, že vaše deti nepotrebujú obrátenie, že deti narodené kresťanským rodičom sú mimoriadnejšie v porovnaní s inými a majú v sebe dobro, ktoré stačí len rozvinúť, potom vám uniká jeden veľký motív pre zbožnú naliehavosť. Verte mi. Vaše deti potrebujú Ducha Božieho, aby im dal nové srdcia a priameho ducha. Inak zídu na scestie tak ako iné deti. Pamätajte, že akokoľvek sú mladé, v ich najmladšej hrudi je kameň; a tento kameň musí byť odňatý; inak zruinuje dieťa. Náklonnosť k zlu je tam dokonca i vtedy, keď sa nerozvinula do činov, a táto náklonnosť musí byť porazená nebeskou mocou Svätého Ducha, ktorý spôsobuje znovuzrodenie u dieťaťa.
Come ye children (ch. 3)