Biblická knižnica » Myšlienky na každý deň »
 

Hriech

Jonathan Edwards:
Sme zaiste pod väčším záväzkom milovať viacej ľúbeznú bytosť než menej ľúbeznú. A ak [Božia] Bytosť je nekonečne ľúbezná alebo nekonečne hodná toho, aby bola nami milovaná, potom naše záväzky milovať ju sú nekonečne veľké. A preto čokoľvek je v rozpore s takouto láskou má v sebe nekonečnú vinu, ohavnosť a nehodnosť.
The Religious Affections, p.252