Biblická knižnica » Myšlienky na každý deň »
 

Kresťanský život

David Brainerd:
Ó kiež by som len smel stráviť každú minútu života pre Jeho slávu!
Z denníku Davida Brainerda, Works of Jonathan Edwards, Volume Two, p322

David Brainerd:
Cítim sa veľmi bezmocne. Mám však požehnaného Boha, ku ktorému môžem ísť.
Z denníku Davida Brainerda, Works of Jonathan Edwards, Volume Two, p325

Ebeneser Erskine:
Ak ti [pokušiteľ] povie, že „nikto ťa neuvidí“, spýtaj sa ho, či dokáže privrieť oko vševedúceho Boha.

Joel R. Beeke:
Ak niekedy cez slabosť upadneš do hriechu, nesmieš byť preto v beznádeji na Božiu milosť, ani zároveň pokračovať v hriechu.

William Secker:
Mnohí, ktorí oboplávali bralá veľkých hriechov zažili stroskotanie v pieskoch sebaspravodlivosti.
The Consistent Christian