Biblická knižnica » Myšlienky na každý deň »
 

Ku sklonku života

Kristína Royová:
Keby sa ma dakto spýtal, či by som – hľadiac naspäť – ešte raz chcela žiť pre Krista ten život už prežitý, s plným presvedčením by som vyznala, že áno, a že keby som mohla ho žiť druhý raz, usilovala by som sa ho žiť vernejšie, čistejšie, aby vo mne, i skrze mňa bol lepšie oslávený môj slávny Kráľ, Ježiš Kristus.