Biblická knižnica » Myšlienky na každý deň »
 

Lenivosť

George Whitefield:
Na tvári Zeme niet veci, ktorej sa tak desím ako lenivosti a lenivých ľudí.
Christian History, Issue 3

J. C. Ryle:
Lenivosť je diablov najlepší priateľ. Je to najistejší spôsob ako mu dať príležitosť nejako nám uškodiť. Lenivá myseľ je ako otvorené dvere a ak aj sám satan cez ne nepríde, je isté, že niečo nám tam vhodí aby v nás vzbudil zlé myšlienky.

J. C. Ryle:
Úprimne verím, že lenivosť vedie k hriechu viac než takmer každý iný návyk, ktorý sa dá pomenovať. Mám podozrenie, že je matkou mnohých hriechov tela – matkou cudzoložstva, pohlavnej zvrátenosti, opilstva, a mnohých ďalších skutkov tmy, na ktoré niet ani času aby sa vymenovali. Nech vám vaše vlastné svedomie povie, či hovorím pravdu alebo nie. Len čo ste boli leniví, hneď na dvere zaklopal diabol a vstúpil.
The Duties of Parents

J. C. Ryle:
Lenivému kresťanovi budú stále chýbať štyri veci: potešenie, spokojnosť,
spoľahnutie sa a uistenie. Boh učinil veľkú priepasť medzi radosťou a
záhaľčivosťou, medzi lenivosťou a istotou, a preto sa ti nikdy nepodarí
spojiť to, čo Boh rozdelil.

John Flavel:
Hriech so sebou priniesol pot (Genesis 3:19), ale teraz, nepotiť sa rodí hriech.
A Puritan Golden Treasury, compiled by I.D.E. Thomas, by permission of Banner of Truth, Carlisle, PA. 2000, p. 154

Thomas Brooks:
Záhaľčivý život a sväté srdce sú si opakom.
The Duties of Parents

Thomas Watson:
Lenivosť pokúša diabla aby pokúšal.
A Puritan Golden Treasury, compiled by I.D.E. Thomas, by permission of Banner of Truth, Carlisle, PA. 2000, p. 154