Biblická knižnica » Myšlienky na každý deň »
 

Manželstvo

Martin Luther:
Po Božom Slove v poradí niet vzácnejšieho pokladu ako sväté ustanovenie manželstva. Boží najvyšší pozemský dar je duchovne zmýšľajúca, prívetivá, bohabojná, o domácnosť sa starajúca manželka s ktorou sa dá v pokoji nažívať a ktorej môžeš dôverovať ohľadom svojho vlastníctva, tela i života.