Biblická knižnica » Myšlienky na každý deň »
 

Náboženstvo

Edward Reynolds:
Náboženstvo nie je vecou, ktorú si je možné obliekať a vyzliekať ako nedeľné šaty… Ak myslíš, že takto robíš, ver mi že, to zatiaľ nie je náboženstvo ale osídlo klamnej predstavy.
A Puritan Golden Treasury, compiled by I.D.E. Thomas, by permission of Banner of Truth, Carlisle, PA. 2000, p. 236

John Calvin:
Musíme teraz rovnako držať, že všetci, ktorí narúšajú čisté náboženstvo - a toto sa zaiste deje vtedy, keď sa každý oddá svojmu vlastnému názoru – oddeľujú sa od jedného a jediného Boha.
Institutes of the Christian Religion, p.66

John MacArthur:
Na svete sú v zásade iba dva druhy náboženstva: to založené na ľudských výkonoch a to založené na Božom čine. Jedno hovorí, že cestu do neba si môžeš zarobiť, to druhé hovorí, že musíš spoľahnúť výlučne na Ježiša Krista.

Martin Luther:
Náboženstvo ktoré nič nedáva za nič nestojí a trpieť za nič je nehodné ničoho.