Biblická knižnica » Myšlienky na každý deň »
 

Neveriaci

anonym:
Neobrátení nie sú a nemôžu byť šťastní; môžu byť len viac nešťastní a nakoniec naveky nešťastní.
z poznámok o márnotratnom synovi