Biblická knižnica » Myšlienky na každý deň »
 

Plný život

Andrew A. Bonar:
Láska je motívom pre konanie. Radosť je silou pre konanie.
Heavenly Springs, p.59

Jim Elliot:
Nie je bláznom ten, kto dáva to čo si nemôže ponechať aby obdržal to o čo nemôže prísť.
Jim Elliot (1927-1956 )