Biblická knižnica » Myšlienky na každý deň »
 

Rozhovory

Thomas Watson:
"Lukáš 24:15 A stalo sa v tom, keď sa tak zhovárali a spolu sa navzájom dopytovali, že i sám Ježiš sa priblížil a išiel s nimi." Keď ľudia pestujú nekalý rozhovor, satan sa priblíži a stane sa ich spoločníkom. Ale keď majú svätý a cnostný rozhovor, Ježiš Kristus sa priblíži a kdekoľvek príde On prináša so sebou požehnanie.
Heaven Taken by Storm