Biblická knižnica » Myšlienky na každý deň »
 

Služba kazateľská

:
Nebolo to tak, že sa pokúšal presvedčiť dobrých ľudí, že mali problém zo zlým Bohom, ale bolo tak, že mal presvedčiť zlých ľudí, že zasluhujú hnev a zlosť dobrého Boha.

opis kázania Johna Weslyho

Robert Murray McCheyne :
Do veľkej mieri úspech [služby] záleží na čistote nástroja. Nie sú to veľké talenty, ktoré Boh požehnáva... ale omnoho viacej veľká podobnosť Ježišovi! Svätý služobník je mocnou zbraňou v rukách Boha!