Biblická knižnica » Myšlienky na každý deň »
 

Spasenie - falošné

William Booth:
Za najväčšie nebezpečenstvá, ktorým čelí nastávajúce storočie považujem náboženstvo bez Svätého Ducha, kresťanstvo bez Krista, odpustenie bez pokánia, spasenie bez znovuzrodenia, spoločnosť bez Boha, a nebo bez pekla.