Biblická knižnica » Myšlienky na každý deň »
 

Spasenie - pokánie

John Fawcett:
či nevylejem slzy zármutku pre tie hriechy, za ktoré môj Vykupiteľ vylieval svoju prevzácnu krv?
Christ Precious