Biblická knižnica » Myšlienky na každý deň »
 

Spev hýmn

A. W. Tozer:
Môžem to s istotou povedať, s odvolaním sa na autoritu zjavenia v Božom Slove, ... že ak je niekto znudený a „mimo“ pri uctievaní, nie je pripravený pre nebo.

Charles H. Spurgeon:
Aj to najlepšie uctievanie, aké kedy prinesieme Bohu, je vzdialené od dokonalosti. Aké mdlé a vlažné sú naše chvály! Aké blúdiace a váhavé sú naše modlitby!

David Garland:
Sme v nebezpečenstve, že z uctievania sa jednoducho stane predstavenie a predvádzanie sa, ktoré sa upriami na nás miesto Boha. To môže dať ľuďom falošný dojem, že Božím cieľom je oslavovať ľudí a nie opačne.

Erwin Lutzer:
Ak sme sa doposiaľ nenaučili uctievať Boha, tak naozaj nestojí za zmienku, akí dobrí sme v iných veciach.

John Wesley:
A nadovšetko, spievajte duchovne. Svoj zrak upierajte na Boha v každom slove, ktoré spievate. Usilujte o to, aby ste tešili viac Jeho samého než seba alebo akékoľvek iné stvorenie. Preto si pozorne všímajte zmysel toho, čo spievate, a hľaďte, aby zvuk neunášal vaše srdce preč, ale nech srdce neprestajne obetuje Bohu (chvály). Takto váš spev bude takým, ako ho Pán schvaľuje a odmení vás keď príde v nebeských oblakoch.

Sinclair Ferguson:
Tam, kde je Boh v centre diania, nutne prichádza uctievanie. Tam, kde nie je záujem o uctievanie, Boh bol zosadený z trónu a niečím je nahradený.