Biblická knižnica » Myšlienky na každý deň »
 

Stvorenie

John Calvin:
Hoci trvanie sveta, ktorý teraz speje ku svojmu koncu ešte nedosiahlo 6000 rokov, Božie dielo nebolo vykonané v okamžiku ale v šiestich dňoch.
J.T.McNeil, editor: Calvin: Institutes of the Christian Religion 1, Louiseville, KY: The Westminister press, 1960, str. 160-161, 182

John MacArthur:
Podľa knihy Zjavenia Jána 21:1-5 Boh okamžite stvorí nové nebo a novú zem (porovnaj Izaiáš 65:17). Naozaj však veríme, že to urobí tak, alebo to potrvá ďalšiu hàbu miliárd rokov evolučného procesu, aby nové nebo a zem začali usporiadane fungovať? Ak naozaj veríme, že On dokáže zničiť tento vesmír v zlomku sekundy a okamžite stvoriť nový, aký máme problém veriť záznamu knihy Genesis o prvom stvorení počas šiestich (doslovných) dní? Ak to dokáže urobiť na konci veku, prečo je tak ťažké veriť biblickému záznamu o tom , čo sa stalo na začiatku?
The Battle for the Beginning, 2001, p. 45.

John MacArthur:
Ak biblický záznam o stvorení je i len trošku nespoľahlivý, zvyšok Písma stojí na vratkej pôde.
The Battle for the Beginning, 2001, p. 27.

John MacArthur:
čokoľvek Písmo učí o hriechu a vykúpení predpokladá doslovnú pravdu v prvých troch kapitolách Genesis. Ak čo i len trošku váhame ohľadom pravdy v tejto pasáži podkopávame úplné základy našej viery.
The Battle for the Beginning, 2001, p. 29.

John MacArthur:
čestní vedci musia pripustiť, že všetok život musel byť naprojektovaný úžasne inteligentnou mysľou. čím viac veda hľadí na život tým viac sa ukazuje komplexnejší. ¼udský mozog je omnoho komplexnejší ako vesmírne plavidlo NASA. Len samotný mozog pozostáva aspoň zo 6 miliónov fungujúcich súčastí. Nikto si nedokáže predstaviť, že vesmírne plavidlo by sa samo vyvinulo náhodou z ničoho. Prečo by sme mali mať potom taký pohľad na samotný život?
The Battle for the Beginning, 2001, p. 138.

Martin Luther:
Keď Mojžiš píše, že Boh stvoril nebo a zem a všetko čo je v nich behom šiestich dní, tak ponechajte toto obdobie i naďalej v dåžke v šiestich dní a nepokúšajte sa vynájsť nejakú poučku, podľa nej by šesť dní znamenalo jeden deň. Pokiaľ však nedokážete pochopiť, ako to všetko mohlo byť učinené v šiestich dňoch, potom ponechajte Duchu Svätému tú česť byť učenejším než vy. Vy totiž máte pri zaobchádzaní Písmom mať na pamäti, že čo je napísané, hovorí sám Boh. Pretože hovorí Boh, je neslušné, aby ste svojvoľne obracali Jeho Slovo smerom, ktorým chcete vy.
Plass: What Martin Luhter Says...., str.1523

Thomas Manton:
Tak ako je písomnosť skôr dielom pisateľa ako pera, tak isto sme i my výtvorom Božím a nie našich rodičov. Oni v tom nie sú viac ako nástroje. Boh je však autor a prameň života a bytia, ktoré predsa len máme.
Works of Thomas Manton, vol.1, p.42