Biblická knižnica » Myšlienky na každý deň »
 

Uistenie

anonym:
Odpočívaj v pokoji Jeho lásky k Tebe viac ako v tej svojej k Nemu.

John Newton:
Uistenie vzrastá v opakovanom konflikte.... keď sme boli znížení veľmi nízko a následne nám prišla pomoc, keď sme boli a zranení a potom uzdravení, zdrvení a opäť postavení na nohy, zbavení nádeje a zrazu vytrhnutí z nebezpečenstva a položení do bezpečia... a keď sa tieto veci zopakovali pri nás a v nás cez tisíckrát, začíname sa učiť jednoducho dôverovať Slovu a Božej moci, ktoré presahujú naše hranice a pracujú napriek tomu čo sa nám zdá: a táto dôvera, keď sa stáva návyková a silná, nosí meno uistenie....pretože dokonca i uistene má stupne.

John Newton :
Mnoho je našich hriechov... ale viacej Jeho zľutovaní. Naše hriechy sú veľké, ale Jeho spravodlivosť je väčšia. Keď naše hriechy prevažujú, pamätaj, že máme Obrancu u Otca, ktorý je schopný súcitiť, odpúšťať a zachraňovať až po najnižšie dno.
Letters of John Newton

Robert Murray McCheyne :
Pri každom pohľade do seba venuj desať pohľadov na Krista!