Biblická knižnica » Myšlienky na každý deň »
 

Využívanie času

George Muller:
Niekto sa môže pýtať: „Ale prečo by som mal skoro vstávať?“ Nuž zostávať príliš dlho v posteli je strata času. Strácanie času nesvedčí svätému, ktorý bol kúpený predrahou krvou Ježiša. Jeho čas a všetko čo má je na to, aby bolo použité pre Pána. Ak spíme viac, ako je nevyhnutne potrebné pre osvieženie tela, je to strácanie času Pána, ktorý nám ho vyhradil na Jeho slávu, v prospech nás a v prospech svätých a neveriacich vôkol nás... Ktokoľvek strávi jednu, dve, tri hodiny v modlitbe a rozjímaní pred raňajkami skoro objaví blahodarný účinok skorého vstávania na vonkajšom i vnútornom človeku.

John Burroughs:
Neustále zisťujem, že každý deň je príliš krátky pre všetky myšlienky, na ktoré chcem myslieť, všetky prechádzky, na ktoré chcem ísť, všetky knihy, ktoré chcem čítať, návštevy všetkých priateľov, ktorých chcem vidieť. Náš čas je príliš krátky pre banality, slová hnevu, urazené pocity, rozdrvené duše. Azda veľkosť života nie je v jeho dåžke, ale v láske.

John Newton :
čas je vzácny a príležitosti, ktoré už raz odišli, odišli navždy! čokoľvek sa podujmeme robiť s úprimnou túžbou vyvýšiť Jeho slávu môžeme robiť pokojne. Nič nie je triviálne, čo je vykonané pre Neho.
Letters of John Newton

Richard Baxter:
Prežívaj svoj čas tak, ako by si o ňom počúval na súde!
A Puritan Golden Treasury, compiled by I.D.E. Thomas, by permission of Banner of Truth, Carlisle, PA. 2000, p. 155