Biblická knižnica » Myšlienky na každý deň »
 

Znovuzrodenie

Charles H. Spurgeon:
Ak si sa skutočne znova narodil tak potom máš novú a svätú prirodzenosť a viacej nie si tiahnutý k hriešnym veciam tak ako si býval predtým. Veci ktoré si kedysi miloval teraz nenávidíš, a preto za nimi nepobežíš. Je ťažké tomu chápať, ale je to tak. Tvoje myšlienky a chúťky sa radikálne zmenili. Túžiš po úplnej svätosti, o ktorej si kedysi unavene počúval; máš odpor k tým márnym veciam, v ktorých si kedysi mal potešenie. človek, ktorý kladie svoju dôveru v Pána vidí hriešne potešenia v novom svetle. Vidí zlo ktoré ich nasleduje cez agónie ktoré boli položené na nášho Pána keď niesol naše hriechy na Jeho vlastnom tele na kríž. človek bez viery si hovorí: „Tento hriech ma veľmi teší, prečo by som si ho neužil? Iste môžem pojesť z ovocia ktoré vyzerá tak očarujúco a túžobne“. Telesnosť vidí med v nápoji zatiaľ čo viera okamžite vníma že je tam jed. Viera sleduje hada v tráve a upozorňuje na to. Viera sa rozpamätáva na smrť, súd, veľkú odmenu, spravodlivé zahynutie a na to obávané slovo – večnosť.

Charles H. Spurgeon:
Pravé spasenie nenájdeš čírim prijatím nejakého vierovyznania, hoc pravdivého a postaveného na Písmach. číre „poňatie rozumom“ nie je cestou do neba. „Musíš sa znova narodiť“ znamená omnoho viac ako len „musíš veriť určitým dogmám“. Štúdium Biblie ťa nedokáže zachrániť! Musíš sa posunúť ďalej; musíš prísť k živému, osobnému Kristovi. Inak tvoj súhlas s najzdravším vierovyznaním nič neprospeje pre spásu tvojej duši. Spasenie je výlučne u Ježiša!

George Whitefield:
Všimol som si ako čoraz viac rastieš v slávnom svete učencov. Tak ako si urobil vskutku významný pokrok v objasňovaní tajomstiev elektriny, rad by som teraz odporúčal tvojej usilovnosti, nezaujaté stíhanie a štúdium tajomstva nového narodenia. Toto je najdôležitejšie a najzaujímavejšie štúdium. Keď sa zvládne, bohato odpovie a odplatí všetky tvoje bolesti. Ten, pred koho súdom sa skoro objavíme vážne prehlásil, že bez tohto nemôžme vstúpiť do nebeského kráľovstva. Zaiste mi prepáčiš túto otvorenosť. Musím mať niečo o Kristovi vo všetkých svojich listoch.
Letter to Benjamin Franklin, August 17, 1752

J. C. Ryle:
človek, ktorý sa znova narodil, alebo bol znovuzrodený, nepokračuje v návyku páchať hriech. Už viacej nechce hrešiť vo svojom srdci, vôľou a náklonnosťou. Pravdepodobne predtým boli časy, keď nepremýšľal nad tým, či jeho činy boli hriešne alebo nie, ani nezvykol sa cítiť zarmútený potom čo spáchal zlo. Nejestvoval žiaden rozbroj medzi ním a hriechom - vlastne boli priateľmi. Ale skutočný kresťan nenávidí hriech, uteká pred ním, bojuje s ním, považuje ho za najväčší mor, odmieta jeho prítomnosť, smúti keď sa dostane pod jeho vplyv, a túži byť úplne z neho vyslobodený. Hriech ho už viacej neteší, ani mu nie je ľahostajný. Stal sa mu odpornou vecou ktorú nenávidí.
Are You Born Again?