Biblická knižnica » Autori »
 

Ján Šichula

Kázané slovo:
Veľký Boh a jeho veľký plán [Efezanom 1:1–14 verš za veršom (1)]Efezanom 1:1–5
Vzťah Krista a kresťana - manžel a manžeka1Kor 6:12-1714-07-2002
Evanjelium15-08-2002
Spravovanie zboru25-05-2003
Biblický pohľad na ekumenizmus28-09-2003
Duch, spasenie, adopcia, nádej14-11-2003
Život nie je hra, nech ti nepretečie medzi prstamiŽ121-12-2003
Ospravedlnenie - čo sa stalo na Golgotskom kríži27-12-2003
Ospravedlnenie - čo sa stalo na Golgotskom kríži - otázky v diskusii27-12-2003
Nechoď cestou nevernostiMal 2:10-1611-01-2004
Pokúšanie Ježiša na púštiMat 4:1-1109-05-2004
Mojžiš - veriaci, ktorý vytrvalEx04-07-2004
Budúce preskúšanie stavby1Kor 3:10-108-08-2004
Život plný svedectva o JežišoviSk 5:17-4207-11-2004
Svadba kráľovského SynaMat 22:1-1307-11-2004
Ako sa ľudia rozhodujú2Kra 7:305-12-2004
Borenie evolučných hradieb - príhovor19-12-2004
Ako Božia námaha vymazáva vinu človekaIz 43:2502-01-2005
Namáhavá neprestajná práca pre Pána1.Kor 15:5809-01-2005
Žalm 63Ž 6327-03-2005
Ak veríš v hmlistého boha, čaká ťa katastrofaJer 7:16-1903-04-2005
Vykúpenie hriechom zadåženej duše06-04-2005
Kristus priamo k nám, my priamo ku KristoviKol 1:1801-05-2005
Kristus je životJán 14:601-05-2005
Hľadanie Pána cez pôst (1)22-05-2005
Božie odpustenie a naše odpustenieMt 18:23–3529-05-2005
Aký je skutočný Boh1Samuelova 505-06-2005
Pôst sústredený na Krista (Pôst 2)Mt 9:14-1726-06-2005
Desiatky, dávanie a ukazovanie KristaGenesis 14:2003-07-2005
Rozdvojené srdce2.Kráľov 1610-07-2005
Iný pokrm pre lepšie nasýtenieJán 4:31-3817-07-2005
Sebaistota náš veľký nepriateľ1.Kor. 10:1228-08-2005
Pokušenie má svoje hranice1.Kor. 10:1304-09-2005
Úvod k filmu o Mormónochtéma06-11-2005
čo Boh chce od veriacichGenesis 2219-03-2006
Božie dary v ľudskej opatere1.Korinťanom 4:726-03-2006
Som naozaj kresťan?Rimanom 4:526-03-2006
Sýtenie duše v Kristovi a jeho sláveJán 10:928-05-2006
O otcovi a stratenom synoviLukáš 15:11-3225-06-2006
Farizeus, publikán, chrám a jaLukáš 18:9-1409-07-2006
Ako väzenský strážnik v meste Filipy uveril v KristaSkutky 16:11–4003-09-2006
Kristus bol, je a bude skala1.Kor. 10:415-10-2006
Abrahám a Zem IzraelSZ, NZ09-03-2007
Objavovanie biblickej Zeme IzraelSZ, NZ10-03-2007
Sláva Novej zmluvy2.Kor. 311-03-2007
Vzkriesenie Krista je Božie víťazstvoEfezanom 4:808-04-2007
Sýrsky Náman, prorok Elizeus a spasenie národov2.Kráľov 514-10-2007
Kristovo dielo kríža (1)SZ23-11-2007
Kristovo dielo kríža (2)NZ24-11-2007
Rozhovor pre reláciu „60 minút pravdy“ v Rádiu 7 z nedele 5. 8. 200719-03-2008
kniha Jozuova (1)Jozua02-05-2008
Snažte sa vojsť tesnou bránouLukáš 13:2408-06-2008
Božia nezmerateľná dobrotaJeremiáš 32:4103-08-2008
Boh, ktorý je skala Deuteronomium 3209-11-2008
Jedinečnosť evanjeliaRimanom 1:1614-12-2008
Vtelenie Božieho SynaJán 1:1421-12-2008
Zdieľanie o bratskej ceste do Londýna vo februári 200908-03-2009
Iba Ježiš privádza ľudí k BohuNZ04-10-2009
Pán nás volá zachovávať jeho slovoZj. Jána 3:7–1310-01-2010
Si pripravený prejsť z časnosti do večnosti?1.Timoteovi 6:6–728-02-2010
Uver v Krista, aby si bol ospravedlnený [evanjelizačná]Rimanom 3:23–2414-03-2010
Ježiš Kristus ako prvý vstal z màtvych do novej existencieSkutky 26:2304-04-2010
Šokujúca pravda o Božej milostiMatúš 20:1–1627-06-2010
Poznáš milosť Pána Ježiša Krista?2.Korinťanom 8:918-07-2010
Portrét kresťanskej vieryŽidom 1117-10-2010
Portrét kresťanskej viery (2)Židom 1124-10-2010
Choď k Ježišovi po odpočinutieMatúš 11:25–3007-11-2010
Veľké pravdy kresťanstvaSkutky 26:15–1905-12-2010
Si pripravený na príchod Božieho dňa?2. Petrov 312-12-2010
Dávaj pozor na svoje srdce a vydrž vo viereŽidom 302-01-2011
Odpočinok viery, moc slova Božieho a trón milostiŽidom 423-01-2011
Vzývaj meno Pána Ježiša a budeš spasenýSkutky 2:2117-04-2011
Pán Ježiš – dokonalý Veľkňaz [Židom 5] Židom 5:1–1015-05-2011
Veľká cena za nasledovanie, ešte väčšia za nenasledovanieLukáš 9:51–6205-06-2011
Život Božích milovaných detíEfezanom 5:1–619-06-2011
Život Božích milovaných detí (2)Efezanom 5:7–2103-07-2011
Život Božích milovaných detí (3)Efezanom 5:11–2110-07-2011
Pokánie v mene Pána JežišaLukáš 24:4717-07-2011
História sveta v dvoch ľuďochRímskym 5:12–2121-08-2011
História sveta v dvoch ľuďoch II.1. Korinťanom 15:4528-08-2011
Živý Boh, ktorý skutočne existujeExodus 3:1–725-09-2011
Iba vykúpení skutočne slúžia BohuExodus 3:1223-10-2011
Zjavenie sa Spasiteľa Ježiša Krista [evanjelizačná]2. Timoteovi 1:1011-12-2011
Hriech, ktorý ťa nájdeNumeri 32:2326-02-2012
Oper svoje rúcho v Baránkovej krviZjavenie 22:1404-03-2012
Istota v BohuŽalm 2001-04-2012
Zjavenie sa Božej dobrotyTítovi 3:422-04-2012
Radosť teraz a radosť až navždy [evanjelizačná]Žalm 37:429-04-2012
Počuť, porozumieť a uveriť evanjeliuSkutky 17:306-05-2012
Simeon nás učí ako správne umrieť [evanjelizačná]Lukáš 2:25–3513-05-2012
Jeden Boh a jeden Pán [evanjelizačné kázne]1. Korinťanom 8:603-06-2012
Kráľ vekov1.Timoteovi 1:1729-07-2012
Cez Izrael prišiel Záchranca Židov i pohanov [evanjelizačné kázne]Skutky 13:16–3912-08-2012
Všetko je kresťanovo, ak len je Kristus naše všetko1 Korinťanom 3:2109-09-2012
Ako sa Kristus stal všetkým v živote jednej hriešnej ženyLukáš 7:36–5016-09-2012
Život s Bohom, ktorý zachraňuje pre svoje menoŽalm 23 a 2.Sam. 723-09-2012
Cesta podľa človeka vs. cesta podľa Boha1. Samuelova 1230-09-2012
Kristus si žiada celé srdceLukáš 9:18–2614-10-2012
Boh, ktorý učí nehodného človeka boju Žalm 14428-10-2012
Získaš alebo stratíš všetko, keď sa Kristus vráti v sláve?1. Kor. 15:22–2418-11-2012
Pavlovo evanjelium, Boží súd a záchrana cez KristaRímskym 2:1625-11-2012
Prijmi Krista a kráčaj v ňomKolosanom 2:616-12-2012
Nemenné učenie Kristových apoštolov1. Jána 106-01-2013
Terajšie a budúce víťazstvo kresťana1.Korintským 15:5713-01-2013
Kristus – Boží dokonalý služobníkIzaiáš 42:1–920-01-2013
Dávid a Dávidovi hrdinovia2.Samuelova 2303-02-2013
Dávid a Dávidovi hrdinovia (2)2.Samuel. 2317-02-2013
Skutočná Božia láska1. Jána 4:1024-02-2013
Dávid a Dávidovi hrdinovia (3)1. Samuelova 1710-03-2013
¼udský hriech a Božie spasenieIzaiáš 42 a 4317-03-2013
Dávid a Dávidovi hrdinovia (4)2. Samuelova 2324-03-2013
Syn z večnosti a jeho vtelenie, ukrižovanie a vzkriesenieKološanom 1 a 231-03-2013
Kto len bude spasený a vojde do Božieho kráľovstva?Lukáš 13:22–3007-04-2013
Istota v Kristovi skrze vieru1. Jána 2:12–1414-04-2013
Ako kresťania víťazia vďaka Kristovi nad Diablom1. Jána 2:13–1421-04-2013
Ako kresťania víťazia vďaka Kristovi nad svetom1. Jána 2:15–1728-04-2013
V predsavzatí srdca zotrvaj verný PánoviSkutky 11:2305-05-2013
Kristus – dokonalý a bezhriešny Spasiteľ hriešnikov1. Petrov 2:21–2526-05-2013
Boh, ktorý bdie nad svojím slovomJeremiáš 1:1216-06-2013
Tragická nevedomosť starého života1. Petrov 130-06-2013
Božie vyvolenie ku pokropeniu krvou Pána Ježiša1. Petrov 1:207-07-2013
Iba kresťania majú živú nádej1. Petrov 1:314-07-2013
Boží súd nad modlárstvom Izraela i nás všetkýchJeremiáš 1:1321-07-2013
Zjavenie sa Božej milostiTítus 2:1104-08-2013
Vykúpení ľudia pred Božím trónomZjavenie 7:1511-08-2013
Večné a dokonalé šťastie vykúpených ľudíZjavenie 7:15–1718-08-2013
Aká je pravá zbožnosťIzaiáš 66:1–525-08-2013
Jeruzalem – čaša opojenia a ťažký kameňZachariáš 1208-09-2013
Otázka, ktorá rozhoduje o našej večnostiMatúš 16:13–2015-09-2013
Ježiš Kristus – Syn živého BohaMatúš 17:1–1322-09-2013
Sedem veľkých skutočností kresťanského životaEfezským 4:1–629-09-2013
Kristus nás učí o podstate učeníctvaMarek 10:17–3117-11-2013
Podobenstvo o boháčovi a LazaroviLukáš 16:13–3124-11-2013
Podobenstvo o nespravodlivom správcoviLukáš 16:1–1301-12-2013
Kristus nás vykúpil spod zlorečenstvaGalatským 3:1–1408-12-2013
Existuje len jedno jediné pravé evanjeliumGalatským 115-12-2013
Ustarostenosť Marty a naša ustarostenosťLukáš10:38–4222-12-2013
Ako kresťania víťazia vďaka Kristovi nad Antikristom1.Jána 2:15–2912-01-2014
Najväčšia návšteva všetkých čiasMarek 1:1–1519-01-2014
Nepokoje medzi národmi a zodpovednosť kresťanovLukáš 21:923-02-2014
Ako Jakob zápasil s Bohom a získal požehnanieGenezis 3216-03-2014
Mlčať Bohu a chváliť BohaŽalm 6530-03-2014
Národ kresťanov prinášajúcich ovocieMatúš 21:33–4606-07-2014
Podobenstvo o dvoch synochMatúš 21:23–3213-07-2014
6 znakov Kristovho učeníkaFilipským 1:8–1127-07-2014
Ako Boh pozná nás a ako my poznáme jehoŽalm 13907-09-2014
Boh, ktorý je na nebi a činí všetko, čo sa mu páčiŽalm 11505-10-2014
Kniha života v SZ a NZZjavenie 20:1507-12-2014
Bez Krista a bez Boha na sveteEfezanom 2:1101-02-2015
Ospravedlnenie vedúce k zmiereniu a blíženiu sa k BohuRímskym 5:101-03-2015
Zjavenie s veľkým „Z“ a zjavenie s malým „z“ [ev. Jána (74)]Ján 16:1316-08-2015
Ako Kristovo vzkriesenie vedie ku trvalej radosti [ev. Jána (75)]Ján 16:2230-08-2015
Modlitba v mene Pána Ježiša [ev. Jána (76)]Ján 16:2406-09-2015
Pohľad na proroctvo krížom cez SZ a NZ [(DDaBPsC 1)]1. Samuelova 906-09-2015
Európa, islam, migrujúce národy a Kristovi učeníciIz 40:1520-09-2015
Babylonská veža, miešanie národov i náboženstiev a Kristovi učeníciGenezis 1127-09-2015
Biblický pohľad na inštitúciu ľudskej vládyRim 1304-10-2015
Arabsko-moslimský svet vo svetle Biblie a histórie (niekoľko zastavení)Genezis 1604-10-2015
Kto len z kresťanov pôjde k urne, nech volí, ako keby nevolil1. Korint. 7:29-3128-02-2016
Ako Božia zvrchovanosť riadi zostup i nástup panovníkovDaniel 2:2106-03-2016
Hriechy vodcov, hriechy ľudu a Boží súdIzaiáš 313-03-2016
Prorok Izaiáš predpovedá súd i Kristovo dielo záchranyIzaiáš 420-03-2016
Ježiš Kristus prichádza ako Pán Pánov a Kráľ Kráľov [Zjavenie Jána (24)]Zj 19:11 – 2124-05-2016
Život viery zjavený už v prvých generáciách po stvorení svetaŽidom 11:1 – 526-06-2016
Na všetkých svojich cestách poznávaj HospodinaPríslovia 3:603-07-2016
Jeden pravý, večný a múdry Boh StvoriteľDeuteronomium 6:417-07-2016
Milovať Boha celým srdcom, celou dušou a celou silouDeuteronomium 6:531-07-2016
Božie slovo nás robí múdrymi na spasenieExodus 12:1 – 1314-08-2016
Osoba a dielo Pána Ježiša Krista v knihe proroka ZachariášaZachariáš23-10-2016
Divy, znamenia a zázraky v apoštolskej a v poapoštolskej ére I. [(DDaBPsC 11)]Exodus 4 a Jakub 509-11-2016
Divy, znamenia a zázraky v apoštolskej a v poapoštolskej ére II. [(DDaBPsC 11)]Rimanom 15:17 – 2123-11-2016
Dieťatká, mládenci a otcovia – tri etapy na ceste viery v Pána Ježiša1. Jána 2:12 – 1404-12-2016
Božiemu ľudu je prikázané nebáť sa ani sa nestrachovať5M 31:822-01-2017
Splň Bohu sľuby a ži už iba pre nehoŽalm 11613-08-2017
Kalich mnohonásobného spaseniaŽalm 116:1320-08-2017
23. september 2017 a Zjavenie 12 – existuje medzi nimi nejaký súvis?Zjavenie 1213-09-2017
Tetrády červených mesiacov a biblické proroctvá – existuje medzi nimi nejaký súvis?Lukáš 2127-09-2017
Tetrády červených mesiacov a biblické proroctvá – existuje medzi nimi nejaký súvis?Lukáš 2127-09-2017
Tetrády červených mesiacov a biblické proroctvá – existuje medzi nimi nejaký súvis?Lukáš 2127-09-2017
Výsady a povinnosti Božieho kňazstvaMalachiáš 1:6 – 2:1201-10-2017
Podobenstvo o kúkoli medzi pšenicouMatúš 13:24 – 3015-10-2017
Podobenstvo o desiatich pannáchMatúš 25:1 – 1322-10-2017
Malachiáš predpovedá Kristovo očisťujúce dielo [Malachiáš (7)]Malachiáš 3:1 – 710-12-2017
Všetky Božie zasľúbenia sú pevné a isté v Kristovi2. Korinťanom 1:2018-02-2018
Kristus je Syn živého BohaMatúš 16:1625-02-2018

1. list Korinťanom:
Krst v Mojžiša a krst v Pána Ježiša1. Korinťanom 10:1 -07-08-2016

1. list Tesaloničanom:
Kresťania zoči-voči životu a smrti1. Tesaloničanom 4:109-10-2016

1. list Timotejovi:
Ak si kresťan, cvič sa v pobožnosti1. Timotejovi 4:714-02-2016

2. Kráľov:
Bojovať až do konca a inú možnosť si ani nepripustiť2. Kráľov 13:10 – 2522-07-2018

2. list Timotejovi:
Nepredstaviteľná užitočnosť Božieho slova2. Timotejovi 3:1604-09-2016

2.Petrov:
Kàmenie vnútorného človeka2.Petrov 1:1-404-12-2005
Zasľúbenia – výživa pre vieru2.Petrov 1:411-12-2005
Základné vlastnosti kresťanov2.Petra 1:5-723-07-2006
Nezastavuj sa v duchovnom raste [2.Pt. (4)]2.Petrov 1:8–929-10-2006
Upevňuj svoje vyvolenie [2.Petrov (5)]2.Petrov 1:1005-11-2006
Kristovo večné kráľovstvo [2.Pt. (6)]2.Petrov 1:1112-11-2006
Prijímajme napomenutia, aby sme rástli [2.Pt. (7)]2.Pt.1:12–1519-11-2006
Kresťanstvo vs. pragmatické náboženstvá2.Petrov 1:1603-12-2006
Syn Boží a Slovo Božie [2.Petrov (9)]2.Pt.1:17–1914-01-2007
Slovo od Boha pre ľudí na zemi [2.Petrov (10)]2.Pt.1:19–2121-01-2007

Efezanom:
Veľký Boh a jeho veľký plán [Efezanom 1:1–14 verš za veršom (1)]Efezanom 1:1–518-11-2007

Efezanom1:1-14:
Boh, ktorý všetko robí na svoju slávu [Ef. 1:1–14 (2)]Efezanom 1:1–1402-12-2007
Nekonečne slávny Boh a naša premena [Ef. 1:1–14 (3)]Efezanom 1:1–1409-12-2007

evanjelium Jána:
Kristus, Ján Krstiteľ a Eliáš [ev. Jána (2)]Ján 1:19–2808-02-2009
Ján Krstiteľ vydáva pravdivé svedectvo [ev. Jána (3)]Ján 1:21–3422-02-2009
Ježiš je Boží baránok [ev. Jána (4)]Ján 1:29–3401-03-2009
Keď sa ľudia zaujímajú o Krista [ev. Jána (5)]Ján 1:35–4315-03-2009
Kruh učeníkov sa ďalej zväčšuje [ev. Jána (6)]Ján 1:44–5219-04-2009
Prvý div Božieho Syna [ev. Jána (7)]Ján 2:1–1226-04-2009
Vyčistenie jeruzalemského chrámu [ev. Jána (8)]Ján 2:13–2510-05-2009
Zázrak nového narodenia [ev Jána (9)]Ján 3:1–817-05-2009
Zázrak nového narodenia (2) [ev. Jána (10)]Ján 3:331-05-2009
Tak Boh miloval svet [ev. Jána (11)]Ján 3:11–2114-06-2009
Pätoraká jedinečnosť Božieho Syna [ev. Jána (12)]Ján 3:22–3621-06-2009
Živá voda [ev. Jána (13)]Ján 4:1–1428-06-2009
Ako Pán Ježiš prebudil spiaceho hriešnika [ev. Jána (14)]Ján 4:15–2612-07-2009
Aké uctievanie chce Boh od človeka? [ev. Jána (15)]Ján 4:20–2419-07-2009
Pánova veľká lekcia o evanjelizácii [ev. Jána (16)]Ján 4:31–4226-07-2009
Zázrak uzdravenia poukazuje na cestu spasenia [ev. Jána (17)]Ján 4:45–5409-08-2009
Uzdravenie človeka pri Ovčej bráne [ev. Jána (18)]Ján 5:1–1616-08-2009
Veľkosť Božieho Syna a jeho sľub o spasení [Evanjelium podľa Jána (19)]Ján 5:17–2411-10-2009
Každý raz bude vzkriesený [ev. Jána (20)]Ján 5:25–2925-10-2009
Nebeský Otec svedčí o Synovi [ev. Jána (21)]Ján 5:30–3801-11-2009
Hojné svedectvo o Pánovi Ježišovi volá človeka ku viere [ev. Jána (22)]Ján 5:38–4722-11-2009
Pán Ježiš zázračne rozmnoží chlieb a ryby [ev. Jána (23)]Ján 6:1–1506-12-2009
Pre aký pokrm sa namáhaš? [ev. Jána (24)]Ján 6:19–2620-12-2009
Ježiš je chlieb života [ev. Jána (25)]Ján 6:30–4017-01-2010
Syn zachraňuje tých, ktorých Otec dáva a priťahuje [ev. Jána (26)]Ján 6:41–5131-01-2010
Milosť vyvolenia a zvestovanie evanjelia [ev. Jána (27)]Ján 6:41–4714-02-2010
Zjedz chlieb života a ži na veky [ev. Jána (28)]Ján 6:46–5807-03-2010
Kristov kríž ako najväčšie pohoršenie a predsa základ spasenia [ev. Jána (29)]Ján 6:59–7121-03-2010
Zachovanie a vytrvanie v Jánovych spisochJánove spisy28-03-2010
Nepriateľstvo a nepochopenie narastá [ev. Jána (31)]Ján 7:1–1311-04-2010
Chceš činiť Božiu vôľu? [ev. Jána (32)]Ján 7:14–1718-04-2010
Nikto neplní zákona [ev. Jána (33)]Ján 7:18–2409-05-2010
Ako to, že chcú zabiť Krista? [ev. Jána (34)]Ján 7:25–2930-05-2010
Ešte neprišla Kristova hodina [ev. Jána (35)]Ján 7:30–3606-06-2010
Jedine Ježiš uhasí smäd hriešnika [ev. Jána (36)]Ján 7:34–3911-07-2010
Kristus je Ten prorok [ev. Jána (37)]Ján 7:4025-07-2010
Nikto nikdy nebol a nehovoril ako Ježiš [ev. Jána (38)]Ján 7:41–5301-08-2010
Ako Pán Ježiš neodsúdil ženu, ktorá scudzoložila [ev. Jána (39)]Ján 8:1–1122-08-2010
Pán Ježiš je svetlo sveta [ev. Jána (40)]Ján 8:1205-09-2010
Svedectvo za svedectvom o Kristovi [ev. Jána (41)]Ján 8:13–2021-11-2010
Bez Krista sa umiera vo vlastných hriechoch [ev. Jána (42)]Ján 8:21–2419-12-2010
Povýšenie Syna človeka a oslobodenie hriešnikov [ev. Jána (43)]Ján 8:25–3206-02-2011
Kto zostane navždy v Božom dome? [ev. Jána (44)]Ján 8:33–4020-02-2011
Pravda a život pre oklamaných a zavraždených [ev. Jána (45)]Ján 8:41–4713-03-2011
Veľkosť Božieho Syna a jeho dokončeného diela [ev. Jána (46)] Ján 8:48–5908-05-2011
Kristus – pravé svetlo i darca zraku [ev. Jána (47)]Ján 9:1–1229-05-2011
Bol som slepý, teraz vidím [ev. Jána (48)] Ján 9:13–3426-06-2011
Dvojaké poslanie Božieho Syna [ev. Jána (49)]Ján 9:35–4131-07-2011
Vojdi dverami a najdeš pastvu [ev. Jána (50)]Ján 10:1–1004-09-2011
Jeden pastier a jeden ovčinec [ev. Jána (51)]Ján 10:11 – 1830-10-2011
Božia ovca počúva na Kristov hlas [ev. Jána (52)]Ján 10:19–2929-01-2012
Božský Syn, ktorého posvätil Otec a poslal na svet [ev. Jána (53)]Ján 10:30–4226-08-2012
Smrť, ktorá oslávila Syna Božieho [ev. Jána (54)]Ján 11:1–4502-06-2013
Pán Ježiš je vzkriesenie i život [ev Jána (55)]Ján 11:19–3306-10-2013
čo všetko nás učí vzkriesenie Lazara [Evanjelium Jána (56)]Ján 11:34–4502-03-2014
Zástupná smrť Pána Ježiša [ev Jána (57)]Ján 11:16–5727-04-2014
Sláva Syna Božieho v Jánovom evanjeliu [ev. Jána (58)]Ján 1204-05-2014
Tri skutočnosti kresťanskej viery [ev.Jána (59)]Ján 12:20–2601-06-2014
Nádhera nezaslúženého pritiahnutia a hrôza zaslúženého zatvrdenia [ev. Jána (60)]Ján 12:27–4314-09-2014
Kristus, Kristovo slovo a deň Božieho súdu [ev. Jána (61)]Ján 12:44–5021-09-2014
Tri rozmery Kristovej lásky [ev Jána (62)]Ján 13:1–2012-04-2015
Diabol, Judáš, ľudská skazenosť [ev. Jána (63)]Ján 13:1–3019-04-2015
Šesť požehnaní, ktoré patria každému veriacemu v Krista [ev. Jána (64)]Ján 13:21 – 14:2126-04-2015
Kristus – Boží Syn z večnosti a jediná cesta k Bohu [Evanjelium Jána (65)]Ján 14:1–1403-05-2015
Pán Ježiš nás učí o Svätom Duchu [Evanjelium Jána (66)]Ján 14:1610-05-2015
Poznanie Boha Otca a Božieho Syna a Ducha Svätého [Evanjelium Jána (67)]Ján 1417-05-2015
Orezávanie a čistenie letorastov [ev. Jána (68)]Ján 15:231-05-2015
Očistenie srdca dáva schopnosť prijať slovo [ev. Jána (69)]Ján 15:314-06-2015
Povinnosť učeníkov zostávať v KristoviJán 15:428-06-2015
Nenávisť sveta a láska KristovaJán 15:1812-07-2015
Hriech zapierania Boha a hriech zapierania KristaJán 15,16:1-1119-07-2015
Vzťah s Kristom, ktorý stojí za každú cenuev.Jána 1626-07-2015

Evanjelium podľa Lukáša:
Boží zákon, prorocké slovo a Kristovo narodenieLukáš 2:21 – 35 20-12-2015

Evanjelium podľa Matúša:
Mudrci od východu a hviezda, ktorá ich viedlaMatúš 2:1 – 1210-01-2016

Exodus:
Boh, ktorý svoj ľud nesie ako na krídlach orlovExodus 1931-01-2016
Obriezka a príslušnosť k Božiemu ľuduExodus 407-02-2016

Leviticus:
Áronova prvá obetná bohoslužbaLeviticus 9:1 – 10:717-01-2016

List Filipským:
Miestny zborFil 1:121-07-2002
Milosť a pokojFil 1:2-428-07-2002
Tri dôležité dniFil 1:4-604-08-2002
Ako rastie láskaFil 1:8-1125-08-2002
čo prospieva evanjeliuFil 1:12-1701-09-2002
Život a smrť ako platforma Božej slávyFil 1:18-2108-09-2002
Vyššia škola kresťanskáFil 1:21-2622-09-2002
Pavlov návratFil 1:25-2706-10-2002
Kresťanské politeuomaiFil 1:27-2820-10-2002
Jeden duch a jedna dušaFil 1:27-2827-10-2002
Zápas, evanjelium, protivníciFil 1:27-2810-11-2002
Kristove duchovné pokladyFil 2:1-217-11-2002
Neviditeľné sa prejaví viditeľneFil 2:3-501-12-2002
Z vnútra vonFil 2:5-826-01-2003
Vyvýšenie KristaFil 2:9-1109-02-2003
Poslušnosť doteraz i odterazFil 2:1223-02-2003
Keď je Boh zdrojom i cieľomFil 2:13-1402-03-2003
Jediná Božia požiadavka (1)Fil 2:14-1506-04-2003
Jediná Božia požiadavka (2)Fil 2:14-1513-04-2003
Jediná Božia požiadavka (3)Fil 2:14-1527-04-2003
Slovo životaFil 2:1618-05-2003
Pavol - Deň KristovFil 2:16-1701-06-2003
Lekcie o radostiFil 2:17-1815-06-2003
Pavol a Timotej (1)Fil 2:19-2422-06-2003
Pavol a Timotej (2)Fil 2:19-2420-07-2003
Pavol a Timotej (3)Fil 2:19-2427-07-2003
EpafroditusFil 2:24-3024-08-2003
Návrat Epafrodita z RímaFil 2:24-3014-09-2003
Ak si kresťan, pridaj sa k bojuFil 2:25-2605-10-2003
Epafroditus ako posolFil 2:2502-11-2003
SvätoslužbaFil 2:2523-11-2003
Epafroditova choroba a uzdravenieFil 2:26-3007-12-2003
Varovania a výstrahyFil 3:1-204-01-2004
Naplniť nie zrušiťFil 3:308-02-2004
Slúžiť, chváliť, nedúfaťFil 3:3-522-02-2004
Hoci by som moholFil 3:4-529-02-2004
Heslo "Iba Kristus" platí aj dnesFil 3:5-614-03-2004
Dva životné kontrastyFil 3:604-04-2004
Straty a nálezy pre KristaFil 3:702-05-2004
Všetko čo som mal za nič pokladámFil 3:816-05-2004
Aká spravodlivosť postačí (1)Fil 3:923-05-2004
Aká spravodlivosť postačí (2)Fil 3:930-05-2004
Vzkriesenie z màtvych, áno ale prv utrpenieFil 3:1128-11-2004
Pavlova a naša nedokonalosťFil 3:12-1512-12-2004
Znaky dokonalého kresťanaFil 3:14-1716-01-2005
Vyvarujme sa pôžitkárstva a svetáctvaFil 3:17-2130-01-2005
Keď na malých veciach najviac záleží (2)Fil 4:3–513-03-2005
Úžasný Boh, úžasná osobná stráž, úžasný pokojFil 4:6-720-03-2005
8 kresťanských životných priorítFil 4:8–924-04-2005
Pavol a podpora pre jeho službuFilipanom 4:10-1124-07-2005
Kresťanstvo nie je žiadna svojpomocFil. 4:12-1407-08-2005
Aby sme chodili v dobrých skutkochFil. 4:14-1814-08-2005
Bohu slávu a nám milosťFil. 4:17-2321-08-2005

List Jakuba:
Jakub 5:7-20Jakub 5:7-2011-03-2001
Jakub 1:1-6Jakub 1:1-618-03-2001
Jakub 5:10-12Jakub 5:10-1221-03-2001
Milovanie toho, ktorého sme nikdy nevideliJakub 1:7-1225-03-2001
Jakub 1:13-19Jakub 1:13-1908-04-2001
Jakub 1:19-21Jakub 1:19-2118-04-2001
Jakub 1:21-25Jakub 1:21-2529-04-2001
Jakub 1:26-27Jakub 1:26-2713-05-2001
Jakub 2:1-7Jakub 2:1-727-05-2001
Jakub 2:8-26Jakub 2:8-2624-06-2001
Jakub 3:1-8Jakub 3:1-829-07-2001
Jakub 3:13-18Jakub 3:13-1802-09-2001
Jakub 4:1-10Jakub 4:1-1023-09-2001
Jakub 4:11-13Jakub 4:11-1321-10-2001
Jakub 4:13-17Jakub 4:13-1711-11-2001
Jakub 5:1-6Jakub 5:1-625-11-2001
Jakub 5:7-10Jakub 5:7-1003-02-2002
O prísahe a trpezlivostiJakub 5:10-1303-03-2002
Jakub 5:14-15Jakub 5:14-1531-03-2002
Jakub 5:16-18Jakub 5:16-1807-04-2002

List Júdov (2004):
Anatómia falošného učenia a učiteľov (1)Júda13-06-2004
Anatómia falošného učenia a učiteľov (2)Júda27-06-2004
Anatómia falošného učenia a učiteľov (3) -neodvratný súd nad falošnými učiteľmiJúda18-07-2004
Anatómia falošného učenia a učiteľov(4) -9 základných aktivítJúda25-07-2004

List Rímskym:
Dve stránky spasenia – terajšie a finálneRimanom 13:11 – 1430-01-2011

Malachiáš:
Boh, ktorý vytrvalo miluje svoj ľud [Malachiáš (1)]Malachiáš 1:1 – 510-09-2017
Boh, ktorého nemáme znevažovať [Malachiáš (2)]Malachiáš 1:6 – 817-09-2017

Žalmy:
Život na ceste spravodlivosti a záľuby v Božom sloveŽalm 108-05-2016

Zjavenie Jána:
Úvod ku knihe Zjavenie [Zjavenie Jána (1)]Zj 1:1–523-09-2014
Syn Boží uprostred siedmych zlatých svietnikov [Zjavenie Jána (2)]Zjavenie 1:12–2021-10-2014
Videnie Boha Otca na tróne a prvý pohľad do nebeskej sféry [Zjavenie Jána (3)]Zjavenie 404-11-2014
Kto sú 24 starší pred Božím trónom [Zjavenie Jána (4)]Zjavenie 418-11-2014
Zapečatená kniha a Baránok sťa by zabitý [Zjavenie Jána (5)]Zjavenie 502-12-2014
Baránok rozlamuje prvých šesť pečatí [Zjavenie Jána (6)]Zjavenie 616-12-2014
Zapečatenie Božích služobníkov [Zjavenie Jána (7)]Zjavenie 713-01-2015
Prvé štyri trúby [Zjavenie Jána (8)]Zjavenie 827-01-2015
Piata a šiesta trúba [Zjavenie Jána (9)]Zjavenie 903-02-2015
Veľký anjel a sedem hromov [Zjavenie Jána (10)]Zjavenie 1024-02-2015
Boží ľud, ako sa blíži ku veľkému súženiu [Zjavenie Jána (11)]Zjavenie 11–1210-03-2015
Syn Boží, Diabol a vojna, ktorá sa tiahne celou históriou [Zjavenie Jána (12)]Zjavenie 1222-03-2015
Šelma z mora a šelma zo zeme [Zjavenie Jána (13)]Zjavenie 1331-03-2015
Šelma z mora a šelma zo zeme (2) [Zjavenie Jána (14)]Zjavenie 1321-04-2015
Šelma z mora a šelma zo zeme (3) [Zjavenie Jána (15)]Zjavenie 1328-04-2015
Víťaziaci Baránok a jeho vykúpení na vrchu Sion [Zjavenie Jána (16)]Zjavenie 1405-05-2015
Posolstvo troch anjelov [Zjavenie Jána (17)]Zjavenie 14:6–1319-05-2015
Hnev Boží a sedem posledných ránZj 14:14 – 15:816-06-2015

Evanjelium Jána:
Zvláštna jednota Božieho ľudu prameniaca z Kristovej obete [ev. Jána (79)]Ján 17:20 – 2603-04-2016
Zajatie Pána Ježiša Krista [ev. Jána (80)]Ján 18:1 – 1410-04-2016
Pán Ježiš vypočúvaný veľkňazmi a zapretý Petrom [ev. Jána (81)]Ján 18:15 – 2717-04-2016

Evanjelium podľa Jána:
Pán Ježiš vypočúvaný pred Pontským PilátomJán 18:28 – 4019-06-2016
Pilát dá zbičovať Pána Ježiša a rozhodne o jeho ukrižovaníJán 19:1 – 1511-09-2016
Ukrižovanie Pána Ježiša [ev. Jána (84)]Ján 19:16 – 2725-09-2016
Matka Pána Ježiša pri kríži Golgoty [ev. Jána (85)]Ján 19:26 – 2702-10-2016
Dobrovoľná smrť Božieho Syna a jeho pochovanie [ev. Jána (86)]Ján 19:28 – 3806-11-2016

Haggeus:
Prorok karhá Izrael kvôli zanedbaniu Božieho domu [Haggeus (1)]Haggeus 1:1 – 1119-08-2018

List Filipským:
Keď na malých veciach najviac záleží (1)Fil 4:1-320-02-2005

Malachiáš:
Malachiáš predpovedá Kristovo očisťujúce dielo [Malachiáš (7)]Malachiáš 3:1 – 710-12-2017
Najprv Eliáš a tesne po ňom Mesiáš [Malachiáš (11)]Mal 4:4 – 504-02-2018

Zjavenie Jána:
Zničenie Babylona a trúchlospev neveriacich[Zjavenie Jána (22)]Zjavenie 1822-03-2016
Spravodlivé a pravdivé Božie súdy a radosť nebeského zástupu [Zjavenie Jána (23)]Zj 19:1 – 1019-04-2016

12 menších prorokov:
Prvotný pohľad na 12 malých prorokov [12MP – víkendovka jeseň 2016 (1)]SZ a NZ14-10-2016
Hlasy 12 malých prorokov, ako zneli uprostred éry rozdeleného Izraela [12MP – víkendovka jeseň 2016 (2)]SZ a NZ15-10-2016
Osmoraká užitočnosť malých prorokov v ére Novej zmluvy [12MP – víkendovka jeseň 2016 (3)]SZ a NZ15-10-2016
Postavenie a zodpovednosť Božích kňazov podľa proroka Malachiáša [12MP – víkendovka jeseň 2016 (4)]SZ a NZ16-10-2016

2. kniha Kráľov:
Bojovať až do konca podľa Božieho srdca2. Kráľov 13:10–2512-09-2010

3 Jánove listy:
Apoštol Ján a jeho tri listy [3 Jánove listy (1)]1.–3. Jánov14-11-2008
Apoštol Ján vs. gnosticizmus vtedajší i dnešný [3 Jánove listy (2)]1.–3. Jánov15-11-2008

4 obrazy vzťahu medzi Kristom a kresťanom:
Manžel a manželka1Kor 615-08-2004
Základ a budova1Pet 2:1-722-08-2004
Hlava a údy1Kor 12:12-2729-08-2004
Vinič a ratolestiJán 1503-10-2004

4 Pavlove piliere duchovného rastu:
4 Pavlove piliere duchovného rastu (1)1Tes 5:16-1910-10-2004
2 Pavlove piliere duchovného rastu1Tes 5:18-1917-10-2004

Abeceda kresťanského života:
Nový život a poslušnosť [Abeceda kresťanského života (1)]SZ, NZ22-04-2007
Pokánie a priorita Božej vôle [Abeceda kresťanského života (2)]SZ, NZ29-04-2007
Buďte napåňaní Duchom [Abeceda kresťanského života (3)]SZ, NZ20-05-2007
Buďte napåňaní Duchom (2) [Abeceda kresťanského života (4)]Efezanom 5:1803-06-2007
Evanjelium, viera a chodenie Duchom [Abeceda kresťanského života (5)]Galaťanom 10-06-2007
Prinášajme ovocie Ducha [Abeceda kresťanského života (6)]Gal. 5:16–2624-06-2007
Prinášajme ovocie Ducha (3) [Abeceda kresťanského života (8)]Gal. 5:16–2608-07-2007
Prinášajme ovocie Ducha (4) [Abeceda kresťanského života (9)]Gal. 5:16–2622-07-2007
Neprestaňme činiť dobro [Abeceda kresťanského života (10)]Galaťanom 6:7–929-07-2007
Povolaní ku službe podľa Kristovho príkladu [Abeceda kresťanského života (11)]Mat. 20:18–3402-09-2007
Pozor na duchovnú mdlobu [Abeceda kresťanského života (12)]Židom 12:12–2909-09-2007
Prijímaj zasadené slovo [Abeceda kresťanského života (13)]Jakub 1:2123-09-2007
Nežiješ len chlebom [Abeceda kresťanského života (14)]Matúš 4:430-09-2007
Keď to na ceste za Kristom bolí [Abeceda kresťanského života (15)]SZ, NZ07-10-2007
Slúž jazykom Bohu a nie Diablovi - [Abeceda kresťanského života (16)]Jakub 321-10-2007
Hľadaj múdrosť od Boha a nie od Diabla [Abeceda kresťanského života (17)]Jakub 328-10-2007
Štyri Pavlove príkazy [Abeceda kresťanského života (18)]1.Tes. 5:1404-11-2007
Ježiš nás učí žiť v pokoji [Abeceda kresťanského života (19)]Židom 12:1401-02-2009
Ako odolať zvodom a zachovať vieru (1) [Abeceda kresťanského života (20)]Matúš 24:4–509-03-2014
Ako odolať zvodom a zachovať vieru (2) [Abeceda kresťanského života (21)]Júdov23-03-2014
Neopúšťajte svoje zhromaždenie (1) [Abeceda kresťanského života (22)]Židom 10:22–2506-04-2014
Prvý prameň uistenia o spasení [Abeceda kresťanského života (23)]Rímskym 15:1310-08-2014
Tretí prameň uistenia o spasení [Abeceda kresťanského života (25)]Židom 3:1228-09-2014

Archeologické potvrdenia Biblie:
Dedičstvo dôkazov v Britskom múzeu (1)04-12-2004
Dedičstvo dôkazov v Britskom múzeu (2)04-12-2004

ažké pasáže:
Tajomná postava MelchisedekaGenesis 14, Hebrejom11-04-2004
Maj vieru, inak neobstojíš a nevojdešGenesis 1206-06-2004
Hriech (rúhanie sa) proti Duchu SvätémuMatúš 12:22-5019-12-2004
Hriech na smrť1. Jána 502-01-2005

Bez kňazov a sviatostí do večného života?:
Veľkňaz bez kňazov [Bez kňazov a sviatostí do večného života? (4)]17-05-2009

Biblický kresťan a rímsky katolicizmus:
Biblický kresťan zoči-voči tvrdeniam katolíckej cirkvi [Biblický kresťan a rímsky katolicizmus (1)]22-05-2009
Katolícke tvrdenia a ich biblicko-historická analýza [Biblický kresťan a rímsky katolicizmus (2)]Matúš 16:1823-05-2009
Stratégie a rady pre zvestovanie evanjelia katolíkom okolo nás [Biblický kresťan a rímsky katolicizmus (3)]24-05-2009

Boh Stvoriteľ:
Náš Boh StvoriteľZjavenie 4:1113-11-2005
Od dizajnu k DizajnéroviIzaiáš 5327-11-2005

Boží odpočinok a náš odpočinok:
Boží i ľudský odpočinok ako veľká téma Písma [Boží odpočinok a náš odpočinok – víkendovka jeseň 2013 (1)]SZ a NZ18-10-2013
Sobota a nová éra, ktorú priniesol Pán Ježiš Kristus [Boží odpočinok a náš odpočinok – víkendovka jeseň 2013 (2)]SZ a NZ19-10-2013
Ako na nedeľu v terajšej ére Novej zmluvy [Boží odpočinok a náš odpočinok – víkendovka jeseň 2013 (3)]SZ a NZ19-10-2013
Viera v dokončené Kristovo dielo a vojdenie do Božieho odpočinku [víkendovka jeseň 2013 (4)]Židom 4:1–1120-10-2013

Boží plán pre ľudskú sexualitu:
Muž a žena, manželstvo, svadba Baránkova [Boží plán pre ľudskú sexualitu (1)]1. Korintským 6:1708-03-2015
Prvotný pohľad na sexuálne hriechy [Boží plán pre ľudskú sexualitu (2)]1.M 4, 5.M 2215-03-2015

Božia ruka v živote kresťana:
Boh, ktorý stvoril a ďalej koná zvrchovane i prozreteľne [Božia ruka v živote kresťana (1)] (víkendovka jar 2014)SZ a NZ06-06-2014
Bližší pohľad na to, ako Boh koná v živote svojich detí [Božia ruka v živote kresťana (2)] (víkendovka jar 2014)SZ a NZ07-06-2014
čo od nás Boh očakáva, aby jeho ruka mala priestor [Božia ruka v živote kresťana (3)] (víkendovka jar 2014)SZ a NZ07-06-2014
Ako kráčať s Bohom v každý deň nášho putovania [Božia ruka v živote kresťana (4)] (víkendovka jar 2014)Genezis 5:2208-06-2014

Božie slovo:
Absolútna priorita Božieho slovaSkutky 20:17-3218-09-2005
Nezmerateľná užitočnosť Biblie2.Timoteovi 3:1625-09-2005
Božie slovo pre všetky národytéma30-10-2005

Božie slovo je živé a mocné:
Štvoraká skutočnosť Božieho slova [Božie slovo je živé a mocné (1)]SZ a NZ19-10-2012
Živý Boh a Písmo ako nástroj jeho zjavenia (1) [Božie slovo je živé a mocné (2)]SZ a NZ20-10-2012
Živý Boh a Písmo ako nástroj jeho zjavenia (2) [Božie slovo je živé a mocné (3)]SZ a NZ20-10-2012
Každý deň so živým Božím slovom [Božie slovo je živé a mocné (4)]Židom 4:12–1321-10-2012

Božstvo Pána Ježiša Krista:
Božstvo Pána Ježiša Krista (1)SZ, NZ16-10-2005
Opisy Božieho Syna v Židom 1 (1) [Božstvo Pána Ježiša Krista (2)]Židom 1:1–405-08-2007
Opisy Božieho Syna v Židom 1 (2) [Božstvo Pána Ježiša Krista (3)]Židom 1:312-08-2007
Boží Syn je nekonečnekrát nad anjelov [Božstvo Pána Ježiša Krista (4)]Židom 119-08-2007
Boží Syn nie je menej ako Boh [Božstvo Pána Ježiša Krista (5)]Židom 126-08-2007
Boh JHVH v Starej zmluve a Boží Syn [Božstvo Pána Ježiša Krista (6)]Židom 116-09-2007
Ježiš Kristus – Pravý Boh Jahve medzi nami [Božstvo Pána Ježiša Krista (7)]SZ, NZ11-11-2007
Kristus je Otcov poslušný Syn [Božstvo Pána Ježiša Krista (8)]Ján 502-03-2008

Cirkev, zbory, misia a služba:
čo je to cirkev, a čo je to zbor [Cirkev, zbory, misia a služba (1)]NZ10-12-2006
Zbor v Jeruzaleme [Cirkev, zbory, misia a služba (2)]Skutky 2:4217-12-2006
Slovensko, zakladanie zborov a NKZ BA [Cirkev, zbory, misia a služba (3)]NZ07-01-2007
Založenie zboru NKZ ŽilinaSk 13,1-1527-05-2007
Láska Kristova nás núti evanjelizovať [Cirkev, zbory, misia a služba (4)]2. Korinťanom 5:1405-04-2009
Ako sa na Letnice zrodila Božia cirkev [Cirkev, zbory, misia a služba (6)]Skutky 2:4112-05-2013
Prvá cirkev v Jeruzaleme a nasledovný vznik miestnych zborov [Cirkev, zbory, misia a služba (7)]Skutky 16:526-05-2013
Pripojenie sa k miestnemu zboru kresťanov [Cirkev, zbory, misia a služba (8)]Skutky 2:4123-06-2013
Tri stupne naprávania v cirkvi Pána Ježiša Krista [Cirkev, zbory, misia a služba (9)]Matúš 18:15–2015-09-2013
Povinnosť zachovania svätosti v Božom ľude [Cirkev, zbory, misia a služba (10)]1. Korinťanom 522-09-2013
Učeníctvo a pripojenie sa ku miestnemu zboru [Cirkev, zbory, misia a služba (11)]Matúš 28:19–2013-10-2013
Vedenie a správa zboru kresťanov podľa vzoru NZ [Cirkev, zbory, misia a služba (12)]NZ24-11-2013

Dávid a Goliáš:
Ako sa víťazí nad Goliášom1.Samuel. 1718-12-2005
Dôležité je s kým je Boh1.Samuelova 1708-01-2006
Dávidove „slabé“ zbrane1.Samuelova 1715-01-2006
Živý Boh je vysvetlenie Dávidovho víťazstva1.Samuelova 1722-01-2006

Duchovné dary a Boží plán s cirkvou:
Apoštoli, proroci a ich vzájomný vzťah [(DDaBPsC 2)]Numeri 1218-10-2015
Otázka (ne)pokračovania zjaviteľských duchovných darov [(DDaBPsC 3)]1. Korinťanom 1203-04-2016
Dar hovorenia v iných jazykoch [(DDaBPsC 4)]1. Korinťanom 1417-04-2016
Dar hovorenia v iných jazykoch II. [(DDaBPsC 5)]1. Korinťanom 1415-05-2016
Dar jazykov ako znamenie pre neveriacich [(DDaBPsC 6)]1. Korinťanom 14:21 29-05-2016
Prehľadné porovnanie dvoch prístupov ku zjaviteľským duchovným darom [(DDaBPsC 7)]1. Korinťanom 1214-09-2016
Ten istý Duch dáva rôzne dary a zároveň je zdrojom jednoty cirkvi [(DDaBPsC 8)]1. Kor 12:1 – 1128-09-2016
Praktizovanie duchovných darov v cirkvi Pána Ježiša s rozlíšením apoštolskej a poapoštolskej éry [(DDaBPsC 9)]1. Petrov 4:1126-10-2016
Ženy-sestry v Božom ľude éry Novej zmluvy a duchovné dary [(DDaBPsC 12)]Skutky 2:1707-12-2016
Duchovné dary a súvislosť s úradom starších či dozorcov [(DDaBPsC 13)]1. Timotejovi 311-01-2017
Duchovné dary a súvislosť s úradom diakonov [(DDaBPsC 14)]Skutky 625-01-2017
Duchovné dary a priorita lásky [(DDaBPsC 15)]1. Korinťanom 1308-02-2017

Duchovný život v knihe Žalmov:
Každý človek nech sa učí oslavovať BohaŽalm 9:203-06-2018
Každý človek nech sa učí dúfať v BohaŽalm 9:1117-06-2018
Bez pokory niet modlitby ani kresťanského životaŽalm 5:324-06-2018
Čím ďalej od hriechu a čím viac na Božích cestáchŽalm 5:915-07-2018
Každý človek nech má Boha za najvyššie dobroŽalm 16:205-08-2018
Každý človek nech vyznáva Božiu dokonalosť a žije vierouŽalm 16:812-08-2018

Eschatologická séria 2011:
Zemetrasenia, predpôrodné bolesti a Pánov príchod [Eschatologická séria 2011 (1)]Matúš 24:7–820-03-2011
Strašný a veľký deň Hospodinov [Eschatologická séria 2011 (2)]Joel 227-03-2011
Pán Ježiš Kristus – najvyšší prorok [Eschatologická séria 2011 (3)]Marek 1311-09-2011
Znovuzrodenie sveta [Eschatologická séria 2011 (4)]Matúš 19:2818-09-2011
Božie kráľovstvo v Biblii [Eschatologická séria 2011 (5)]Žalmy 2 a 14502-10-2011
Božie prichádzajúce kráľovstvo [Eschatologická séria 2011 (6)]2. Samuelova 509-10-2011
Tisícročné kráľovstvo [Eschatologická séria 2011 (7)]Zjavenie 20:1–305-02-2012
Pán po Otcovej pravici [Eschatologická séria 2011 (8)]Žalm 11011-11-2012
Koniec sveta podľa biblických proroctiev [Eschatologická séria 2011 (9)]Izaiáš 2409-12-2012
Kristov príchod a tisícročné kráľovstvo [Eschatologická séria 2011 (10)]Zjavenie 19–2012-05-2013
Kristov príchod a tisícročné kráľovstvo (2) [Eschatologická séria 2011 (11)]Zjavenie 20:1–302-06-2013
Kristov príchod a tisícročné kráľovstvo (3) [Eschatologická séria 2011 (12)]Zjavenie 20:4–516-06-2013
Kristov príchod a tisícročné kráľovstvo (4) [Eschatologická séria 2011 (13)]Zjavenie 12:530-06-2013
Kristov príchod a tisícročné kráľovstvo (5) [Eschatologická séria 2011 (14)]Zachariáš 1410-09-2013
Kristov príchod a tisícročné kráľovstvo (6) [Eschatologická séria 2011 (15)]Skutky 124-09-2013
Veľké súženie (1) [Eschatologická séria 2011 (16)]Daniel 1208-10-2013
Postava Antikrista v Biblii (1) [Eschatologická séria 2011 (17)]SZ a NZ19-11-2013
Postava Antikrista v Biblii (2) [Eschatologická séria 2011 (18)]Daniel 826-11-2013
Danielovo proroctvo o 70 týždňoch (1) [Eschatologická séria 2011 (19)]Daniel 9:24–2710-12-2013
Danielovo proroctvo o 70 týždňoch (2)Daniel 9:24–2717-12-2013
Daniel 10–12 – Zvyšok Danielových proroctiev [Eschatologická séria 2011 (21)]Daniel 10–1214-01-2014
čas, časy a polovica čias [Eschatologická séria 2011 (22)]Daniel 12:728-01-2014
Olivetská reč Pána Ježiša (1) [Eschatologická séria 2011 (23)]Lukáš 21:5 – 3811-02-2014
Olivetská reč Pána Ježiša (2) [Eschatologická séria 2011 (24)]Matúš 2418-02-2014
Olivetská reč Pána Ježiša (3) [Eschatologická séria 2011 (25)]Marek 1304-03-2014
Ozveny olivetskej reči v učení apoštolov [Eschatologická séria 2011 (26)]2. Tesaloničanom 218-03-2014
Vychvátenie kresťanov v ústrety Pánovi Ježišovi (1) [Eschatologická séria 2011 (27)]1. Tes. 4:1708-04-2014
Vychvátenie kresťanov v ústrety Pánovi Ježišovi (2) [Eschatologická séria 2011 (28)]NZ29-04-2014
Vychvátenie kresťanov v ústrety Pánovi Ježišovi (3) [Eschatologická séria 2011 (29)]Mt 24 a Zj 606-05-2014
Tajomstvo Veľkého Babylona [Eschatologická séria 2011 (30)]Zjavenie 1720-05-2014
Orientačná eschatologická schéma [Eschatologická séria 2011 (31)]SZ a NZ09-09-2014

Evanjelium podľa Jána:
Prví svedkovia vzkriesenia Božieho Syna [ev. Jána (87)]Ján 20:1 – 20:1813-11-2016
Šesť kľúčových právd o vzkriesení Pána Ježiša [ev. Jána (88)]Ján 2120-11-2016
Vzkriesený Pán potvrdí príchod Ducha Svätého a poveruje apoštolovJán 20:19 – 20:3118-12-2016
Pán Ježiš obnovuje (nie len) Petrovo apoštolstvo I. [ev. Jána (90)]Ján 21:1 – 1405-02-2017
Pán Ježiš obnovuje (nie len) Petrovo apoštolstvo II. [ev. Jána (91)]Ján 21:15 – 1919-02-2017
Prijmi Kristovo slovo a zaži jeho lásku [ev. Jána (92)]Ján 21:20 – 2519-03-2017

Evanjelium podľa Jána časť 77:
Pán Ježiš Kristus ako dokonalý Veľkňaz [ev. Jána (77)]Ján 17:1 – 625-10-2015

evanjelium Jána:

Evanjelium podľa Jána časť 78:
Pán Ježiš Kristus priniesol dokonalé spasenie [ev. Jána (78)]Ján 17:7 – 1208-11-2015

Haggeus:

Haggeus (časť 2):
Poslušnosť veriaceho človeka a Božie sľuby [Haggeus (2)]Haggeus 1:12 – 1507-10-2018

Haggeus (časť 3):
Sláva obnoveného Božieho domu [Haggeus (3)]Haggeus 2:1 – 1021-10-2018

Haggeus (časť 4):
Haggeus dostáva slovo pre kňazov a obnažuje duchovný stav ľudu [Haggeus (4)]Haggeus 2:11 – 2004-11-2018

Haggeus (časť 5):
Zorobábel dopredu poukazuje na Krista [Haggeus (5)]Haggeus 2:21 – 2311-11-2018

Identita zboru NKZ Bratislava:
Identita zboru NKZ Bratislava (1) – úvod [Cirkev, zbory, misia a služba (13)]Nehemiáš 426-10-2014
Identita zboru NKZ Bratislava (2) – Múr oddelenia sa od ekumenizmu [Cirkev, zbory, misia a služba (14)]Galatským 109-11-2014
Identita zboru NKZ Bratislava (3) – Múr oddelenia sa od liberálneho protestantizmu [Cirkev, zbory, misia a služba (15)]Ján 1723-11-2014
Identita zboru NKZ Bratislava (4) – Múr oddelenia sa od nového evanjelikalizmu [Cirkev, zbory, misia a služba (16)]NZ14-12-2014
Identita zboru NKZ Bratislava (5) – Na vernosti pravde záleží [Cirkev, zbory, misia a služba (17)]1. Kráľov 1311-01-2015
Identita zboru NKZ Bratislava (6) – Múr oddelenia sa od letnično-charizmatického hnutia [CZMS (18)]NZ08-03-2015
Identita zboru NKZ Bratislava (7) – Model vzťahu ku iným zborom [Cirkev, zbory, misia a služba (19)]2 a 3 Jánov19-04-2015

Izrael v Biblii a v histórii:
Izrael v Biblii a v histórii (1)Genezis 1213-02-2011
Izrael v Biblii a v histórii (2)Rímskym 1127-02-2011

Kalvinizmus a evanjelizácia:
Kalvinizmus a evanjelizácia [(1)]1.Timoteovi 1:12–1712-02-2012

Kázne v spojitosti s dianím okolo nás:
Teror v Paríži a Božie volanie ku pokániuLukáš 13:1 – 915-11-2015
Vražda a zabitie človeka v BibliiGenezis 4:1 – 1627-05-2018

Kniha Žalmov:
Pozdvihujem svoju dušu k Bohu (Žalm 25)Žalm 2511-01-2009
Vyznaj hriech a dôjdeš odpustenia (Žalm 25)Žalm 2518-01-2009

Kresťanstvo:
Tri skutočnosti kresťanstvaGal. 524-06-2007

Kríž, viera, krst:
Kríž, viera, krst [Kríž, viera, krst (1)]Kolosanom 2:11–1204-07-2010
Krst vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha [Kríž, viera, krst (2)]Matúš 28:1918-12-2011

Krst Duchom Svätým:
Krst Duchom Svätým (1)NZ08-11-2009
Krst Duchom Svätým (2)NZ15-11-2009
Krst Duchom Svätým (3)NZ29-11-2009
Krst Duchom Svätým (4)NZ13-12-2009
Naplnenie Duchom [Krst Duchom Svätým (5)]Skutky24-01-2010

Kto je Boh:
Kto je Boh (1)SZ, NZ28-01-2007
Kto je Boh (2)SZ, NZ11-02-2007
Kto je Boh (3)SZ, NZ18-02-2007
Kto je Boh (4)SZ, NZ04-03-2007
Kto je Boh (5)SZ, NZ15-04-2007

Listy siedmym zborom:
Odkaz do zboru v Efeze [Listy siedmym zborom (1)]Zjavenie 2:1–726-10-2014
Odkaz do zboru v Smyrne [Listy siedmym zborom (2)]Zjavenie 2:8–1109-11-2014
Odkaz do zboru v Pergame [Listy siedmym zborom (3)]Zjavenie 2:12–1716-11-2014
Odkaz do zboru v Tyatíroch [Listy siedmym zborom (4)]Zjavenie 2:18–2923-11-2014
Odkaz do zboru v Sardách [Listy siedmym zborom (5)]Zjavenie 3:1–630-11-2014
Odkaz do zboru vo Filadelfii [Listy siedmym zborom (6)]Zjavenie 3:7–1314-12-2014
Odkaz do zboru v Laodicei [Listy siedmym zborom (7)]Zjavenie 3:14–2221-12-2014
Varovania odpádajúcim a sľuby víťaziacim [Listy siedmym zborom (8)]Zjavenie 2–325-01-2015

Malachiáš:
Boh, ktorý nenávidí rozvod [Malachiáš (5)]Mal 2:13 – 1612-11-2017
Iba Božia návšteva rozrieši vinu kňazov a nás všetkých [Malachiáš (6)]Mal 2:17 – 3:519-11-2017
Keď rodičia i deti žijú ovocie pravého pokánia [Malachiáš (12)]Mal 4:611-02-2018

Manželstvo, rodina a výchova detí:
Deti kresťanov patria Bohu [Manželstvo, rodina a výchova detí (1)]Efezanom 6:425-05-2008
Manželstvo pred pádom a po páde [Manželstvo, rodina a výchova detí (2)]Genesis 2:2401-06-2008
Autorita muža a poddávanie sa ženy [Manželstvo, rodina a výchova detí (3)]SZ, NZ13-07-2008
Mužovia, milujte svoje manželky [Manželstvo, rodina a výchova detí (4)]Efezanom 5:2527-07-2008
Tajomstvo manželstva je veľké [Manželstvo, rodina a výchova detí (5)]Efezanom 5:3219-08-2012
O šťastnom manželstve [Manželstvo, rodina a výchova detí (6)]Žalm 12802-12-2012
Manželstvo, rozvod, nové manželstvo (1) [Manželstvo, rodina a výchova detí (7)]SZ a NZ08-12-2013
Manželstvo, rozvod, nové manželstvo (2) [Manželstvo, rodina a výchova detí (8)]SZ a NZ12-01-2014
Otcovstvo a synovstvo v Písmach (1) [Manželstvo, rodina a výchova detí (9)]Efezanom 3:1509-02-2014
Otcovstvo a synovstvo v Písmach (2) [Manželstvo, rodina a výchova detí (10)]Ján 5:1–3016-02-2014

Milostivé ospravedlnenie v Kristovi:
Anatómia ospravedlnenia [Milostivé ospravedlnenie v Kristovi (1)]08-10-2010
Ospravedlnenie v širších súvislostiach [Milostivé ospravedlnenie v Kristovi (2)]09-10-2010
Rimanom 4 [Milostivé ospravedlnenie v Kristovi (3)]10-10-2010

Modlitba "Otče nás":
Nech sa stane Tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi [(MON 4)]Matúš 6:9 - 1328-05-2017
Nech sa stane Tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi [(MON 4)]Matúš 6:9 - 1328-05-2017
Nech sa stane Tvoja vôľa ako v nebi, tak aj na zemi [(MON 4)]Matúš 6:9 - 1328-05-2017

Modlitebný život kresťana:
Základné skutočnosti o modlitbe [Modlitebný život kresťana (1)]1.Timoteovi 2:1–211-03-2012
Ďalšie skutočnosti o modlitbe [Modlitebný život kresťana (2)]1 Korintským 1:218-03-2012
Snáď to najdôležitejšie o modlitbeLukáš 11:5 – 1025-03-2012
Ako sa Duch Svätý sa prihovára za kresťanov [Modlitebný život kresťana (4)]Rímskym 8:2615-04-2012
Spoločná modlitba kresťanov [Modlitebný život kresťana (5)]Skutky 1207-10-2012
Na modlitbe zotrvaj, na modlitbe bdej [Modlitebný život kresťana (6)]Kolosenským 4:204-11-2012
Modlitba opretá o Boží charakter [Modlitebný život kresťana (7)]Genesis 18:2503-03-2013

Muž a žena v Kristovi:
Stvorenie muža a ženy [Muž a žena v Kristovi (1)]Genezis 1:2720-05-2012
Žena, ktorá sa ničoho nehrozí [Muž a žena v Kristovi (2)]1.Petrov 3:1–710-06-2012
A žene nedovoľujem učiť ani vládnuť nad mužom [Muž a žena v Kristovi (3)]1.Timoteovi 2:1224-06-2012
Žena bude spasená rodením detí [Muž a žena v Kristovi (4)]1.Timoteovi 2:1522-07-2012
Sláva ženy a jej pokrytie na zhromaždení [Muž a žena v Kristovi (5)]1. Kor. 11:1–1611-05-2014
Sláva ženy a jej pokrytie na zhromaždení (2) [Muž a žena v Kristovi (6)]1. Kor. 11:1–1628-09-2014

Nebiblické náboženstvá a ich hriešne praktiky:
Veštenie, čarodejníctvo, duchárstvo a planetárstvo [Nebiblické náboženstvá a ich hriešne praktiky (1)]SZ, NZ13-05-2007
Biblická pravda a islamské náboženstvo [Nebiblické náboženstvá a ich hriešne praktiky (2)]18-01-2015

O Svätom Duchu:
Kto je Svätý Duch a strašný hriech protivenia sa mu [O Svätom Duchu (1)]Skutky 7:5113-11-2011
Rúhanie sa proti Svätému Duchu [O Svätom Duchu (2)]Lukáš 12:1004-12-2011
Potupenie Svätého Ducha [O Svätom Duchu (3)]Židom 10:2908-01-2012
Zarmucovanie Svätého Ducha [O Svätom Duchu (4)]Efezským 4:3015-01-2012
Uhášanie Svätého Ducha [O Svätom Duchu (5)]1.Tesalonickým 5:1922-01-2012

Objavovanie Biblie:
Objavovanie Biblie (1)30-11-2006
Objavovanie Biblie (2)14-12-2006
Objavovanie Biblie (3)11-01-2007
Objavovanie Biblie (4) - inskripturácia25-01-2007
Objavovanie Biblie (5) - inšpirácia08-02-2007
Objavovanie Biblie (6) – Autorita, neomylnosť, bezchybnosť22-02-2007
Objavovanie Biblie (7) – Kánon22-03-2007
Objavovanie Biblie – Da Vinciho kód – fakt, fikcia, alebo fakcia?19-04-2007
Objavovanie Biblie (8) – Opisy a preklady17-05-2007
Objavovanie Biblie (9) - Autorita Biblie04-10-2007
Objavovanie Biblie (10) – Historicita Biblie18-10-2007
Objavovanie Biblie (11) - Historickosť Biblie (2)25-10-2007
Objavovanie Biblie (12) – Historickosť SZ29-11-2007
Objavovanie Biblie (13) – Neomylnosť vs. údajné protirečenia06-12-2007
Objavovanie Biblie (14) – Neomylnosť vs. protirečenia (2)17-01-2008

Objavujeme 66 kníh Biblie:
Genesis [Objavujeme 66 kníh Biblie (1)]1.M02-04-2008
Exodus [Objavujeme 66 kníh Biblie (2)]2.M16-04-2008
Leviticus [Objavujeme 66 kníh Biblie (3)]Leviticus08-10-2008
Numeri [Objavujeme 66 kníh Biblie (4)]4.M22-10-2008
Deuteronomium [Objavujeme 66 kníh Biblie (5)]5.M05-11-2008
Kniha Jozuova [Objavujeme 66 kníh Biblie (6)]Jozue18-12-2008

Pavlove misijné cesty:
Apoštol Pavol a jeho misijné cesty [Pavlove misijné cesty (1)]NZ14-10-2011
Služba v cirkvi, zakladanie a správa zborov [Pavlove misijné cesty (2)]NZ15-10-2011
Jedinečná zvesť, jedinečná metóda, jedinečný život [Pavlove misijné cesty (3)]1.Kor 1:18–2:516-10-2011

Podobnosť Kristovi:
Boží plán – človek milujúci dobro [Podobnosť Kristovi (1)]2.Tes. 1:1106-08-2006
Viera nad zlato [Podobnosť Kristovi (2)]2.Tes. 1:320-08-2006
Viera nad zlato (2) [Podobnosť Kristovi (3)]Rim. 4:1927-08-2006
Pozor na malú vieru [Podobnosť Kristovi (4)]Matúš 6:3010-09-2006
Skutky viery v moci [Podobnosť Kristovi (5)]2.Tes. 1:1124-09-2006
Poslušnosť viery [Podobnosť Kristovi (6)]Rimanom 1:501-10-2006
Poslušnosť viery (2) [Podobnosť Kristovi (7)]Rim 1:508-10-2006
Úloha srdca v našom posvätení [Podobnosť Kristovi (8)]Príslovia 4:2322-10-2006

Posvätenie, svätosť a duchovný rast:
Svätý Boh žiada od ľudí svätosť [víkendovka: Posvätenie, svätosť a duchovný rast (1)]1. Petra 1:1625-05-2012
Osem slepých uličiek a ako sa z nich poučiť [víkendovka: Posvätenie, svätosť a duchovný rast (2)]2. Korinťanom 7:126-05-2012
Na ceste posvätenia v ústrety nebeskému Ženíchovi [víkendovka: Posvätenie, svätosť a duchovný rast (3)]Zjavenie 19:826-05-2012
Kristus nám kúpil nový život [víkendovka: Posvätenie, svätosť a duchovný rast (4)]Rimanom 627-05-2012

Príchod Božieho kráľovstva:
Božie kráľovstvo ako veľká téma Písma [Príchod Božieho kráľovstva (1)]SZ a NZ07-06-2013
Božie kráľovstvo – presakuje do tohto veku a na jeho konci príde v moci a v sláve [Príchod Božieho kráľovstva (2)]SZ a NZ08-06-2013
Božie kráľovstvo – niekoľko ďalších súvislostí [Príchod Božieho kráľovstva (3)]SZ a NZ08-06-2013
Teraz s Kristom trpieť a nakoniec s Kristom kraľovať [Príchod Božieho kráľovstva (4)]Skutky 4:1–3109-06-2013

Rímskym 7-8:
Rozdvojený človekR 7:14-2504-09-2003
Ospravedlnenie predchádza posväteniuR 8:1-425-09-2003
Ako používať sekundárne svedecstvoR 8:11-1628-09-2003

Rút:
Záleží na každom človeku viery a na každom jeho skutku poslušnosti [Rút (7)]Genezis 3820-05-2018

Kniha Rút:
Božia milosť zachraňuje nehodných Moábčanov a nakoniec i nás všetkýchRút 1:1 – 511-03-2018
Naoma zápasí s hriechom horkostiRút 2:6 – 2218-03-2018
Naoma vyznáva Boha, ktorý je stály v milosrdenstveRút 2:1 – 2015-04-2018
Boaz veľkoryso vstupuje do úlohy vykupiteľa [Rút (4)]Rút 322-04-2018
Boaz ako predoobraz Krista a jeho diela v prospech cirkvi [Rút (5)]Rút 429-04-2018
Čo nás Boaz a Rút učia o ideáloch muža a ženy a tiež o manželstve [Rút (6)]Príslovia 16 a 3113-05-2018

Samostatné kázne z knihy proroka Izaiáša:
Božie vs. ľudské myšlienky [prorok Izaiáš (1)]Izaiáš 5513-06-2010

Satan a duchovná vojna:
Zničenie Satanovho kráľovstva13-02-2005
Aktívny duchovný zápas kresťana ako Božieho bojovníkaEf. 6:10-1327-02-2005
Do Božej vojny potrebujeme Božie zbraneEf. 6:11-1306-03-2005
Vedenie vojny proti Satanovi skrze státie a pravdu (6)Ef 6:1403-04-2005
Nikto na celom svete nemá nič lepšie ako pancier spravodlivostiEf 6:1408-05-2005
Ďalšie znamenité zbraneEf 6:15-1615-05-2005
Kresťania, taste meče a bojujteEf 6:1705-06-2005
Slovo, Duch, modlitbaEf 6:17-1812-06-2005
Satan, jeho identita a zvodGen3, 2Kor 1123-01-2005
Satanov pád a diablova moc nad človekom v tomto zlom veku06-02-2005

Smrť a život:
Smrť a život v BibliiSZ, NZ29-01-2006
Bližší pohľad na smrť v Biblii (Smrť a život v Biblii - 2) (12.2.2006)SZ, NZ, Zj.2012-02-2006
Prechodný a finálny stav nespasených (Smrť a život v Biblii - 3)SZ, NZ19-02-2006
Večný trest nespasených ľudí (Smrť a život v Biblii - 4)SZ, NZ26-02-2006
čo sa po smrti stane s kresťanom (Smrť a život v Biblii 5)2.Kor. 4:16–5:1005-03-2006
Nebo a Zem, anjeli a my (Smrť a život v Biblii 6)SZ, NZ12-03-2006
Kresťania pred súdnou stolicou (1) (Smrť a život v Biblii 7)2.Korinťanom 5:1030-04-2006
Kresťania pred súdnou stolicou (2) (Smrť a život v Biblii 8)Rimanom 14:10-1207-05-2006
Kresťania pred súdnou stolicou (3) (Smrť a život v Biblii 9)Lukáš 19:11-2714-05-2006
Kresťania pred súdnou stolicou (4) (Smrť a život v Biblii 10)1.Korinťanom 3:10-1504-06-2006
Adam – zemský človek z hliny (Smrť a život v Biblii 11)1.Korinťanom 1518-06-2006
Duchovné telo – zavàšenie spasenia (Smrť a život v Biblii 12)1.Kor. 15:35-4402-07-2006
diskusia ku kázni Smrť a život v Biblii (12)1.Kor. 15:35-4402-07-2006
Nové nebo a nová zem (Smrť a život v Biblii 13)Zj.21, Rim.816-07-2006

Stará a Nová zmluva:
Prehľad zmlúv v biblickej histórii [SZ a NZ (1)]SZ a NZ20-05-2011
Bližší pohľad na Starú a Novú zmluvu [SZ a NZ (2)]SZ a NZ21-05-2011
Božie zmluvy a Boží zákon [SZ a NZ (3)]SZ a NZ21-05-2011
Večná sláva Novej zmluvy [SZ a NZ (4)]2.Korinťanom 322-05-2011

Štvoraká pôda:
Bližší pohľad na 4akú pôdu (1)Marek 4:1-8,14-1515-02-2004
Ďalší pohľad na 4akú pôdu (2)Mk 4:14-2028-03-2004

Štyri evanjeliá – jeden Kristus:
Prvý pohľad na evanjeliá ako štvoraké svedectvo o Pánovi Ježišovi [4 evanjeliá – 1 Kristus – víkendovka jar 2015 (1)]NZ 05-06-2015
Bližší pohľad na štyri evanjeliá (A) [4 evanjeliá – 1 Kristus – víkendovka jar 2015 (2)]NZ06-06-2015
Bližší pohľad na štyri evanjeliá (B) [4 evanjeliá – 1 Kristus – víkendovka jar 2015 (3)]NZ06-06-2015
Kristus štyroch evanjelií je Kristus, ktorý všetko dáva a ktorý všetko žiadaMt, Mk, Lk, Jn07-06-2015

Sviatky v Biblii a v spoločnosti:
Sviatky v Biblii a v spoločnosti – časť 1.Leviticus 2329-11-2015
Sviatky v Biblii a v spoločnosti – časť 2.Ester 906-12-2015

Sviatky v Biblii a v spoločnosti – časť:
Sviatky v Biblii a v spoločnosti – časť 3.Rimanom 1413-12-2015

SZ a NZ:
Prvý sľub o príchode a diele SpasiteľaGenezis 3:1523-12-2018

Úrad apoštolov v Biblii:
Pôvod a význam úradu apoštolov [Úrad apoštolov v Biblii (1)]NZ23-08-2009
Pevný základ apoštolov a prorokov v NZ [Úrad apoštolov v Biblii (2)]Efezským 2:2006-09-2009
Plnosť Kristovho zjavenia a úrad apoštolov [Úrad apoštolov v Biblii (3)]NZ27-09-2009

Ustanovenia:
Vodný krst - čiňte pokánie a dajte sa pokrstiťMat 319-09-2004
Večera Pánova (1) - jej SZ koreneMat 2624-10-2004
Večera Pánova (2) - forma a významMat 26:26-2931-10-2004

Utrpenie v živote kresťana:
Utrpenie v živote kresťana (1)NZ16-10-2009
Utrpenie v živote kresťana (2)1.Petrov17-10-2009

V Kristovi – Vo viere navždy spojení so vzkrieseným Pánom a Spasiteľom:
Nádherná skutočnosť „spojenia s Kristom" [V KRISTOVI – víkendovka jeseň 2015 (1)]NZ09-10-2015
„Spojenie s Kristom" a nová identita veriacich [V KRISTOVI – víkendovka jeseň 2015 (2)]NZ10-10-2015
Pohľady na klenot „spojenia s Kristom" [V KRISTOVI – víkendovka jeseň 2015 (3)]NZ10-10-2015
Nová identita v Kristovi a nové ľudstvoSkutky 17:16 – 18:1111-10-2015

Večera Pánova:
Večera Pánova (1)09-12-2001
Večera Pánova (2)23-12-2001
Večera Pánova (3)30-12-2001
Večera Pánova (4)13-01-2002
Večera Pánova (5)20-01-2002

Víkendovka – 501. výročie reformácie (časť 1):
Ako to celé začalo a o čom to bolo v širšom i v užšom pohľade [501. výročie reformácie (1)]SZ a NZ12-10-2018

Víkendovka – 501. výročie reformácie (časť 2):
Temnota v Európe pred reformáciou nás učí o hodnote reformačného svetla [501. výročie reformácie (2)]SZ a NZ13-10-2018

Víkendovka – 501. výročie reformácie (časť 3):
Niektoré míľniky reformácie a čo všetko reformácii pomohlo [501. výročie reformácie (3)]SZ a NZ13-10-2018

Víkendovka – Kniha sudcov:
Prvý pohľad a širšie dejinné súvislosti [Kniha sudcov – víkendovka jar 2018 (1)]Kniha sudcov09-06-2018
Bližší pohľad na Knihu sudcov [Kniha sudcov – víkendovka jar 2018 (2)]Kniha sudcov09-06-2018
Ľudské zlyhania a Božia vernosť v Knihe sudcov [Kniha sudcov – víkendovka jar 2018 (3)]Kniha sudcov10-06-2018

Víkendovka – Podobenstvá Pána Ježiša:
Podobenstvá v Biblii a v službe Pána Ježiša [(PPJ 1)]SZ a NZ07-10-2017
Veľké témy podobenstiev a ich členenie [(PPJ 2)]SZ a NZ07-10-2017
Podobenstvo o poklade nájdenom na poli [(PPJ 3)]Matúš 13:4408-10-2017

Víkendovka – Stán zhromaždenia a jeho svätoslužba:
Boží plán prebývať s človekom a príkaz postaviť stán zhromaždenia [(SZaJS 1)]Ex 25:819-05-2017
Súčasti stánu zhromaždenia a jeho svätoslužba I. [(SZaJS 2)]SZ a NZ20-05-2017
Súčasti stánu zhromaždenia a jeho svätoslužba II. [(SZaJS 3)]SZ a NZ20-05-2017

Víkendovka nad knihov Žalmov:
Žalmy ako inšpirovaná poézia, piesne a modlitby [Žalmy – víkendovka jar 2016 (1)]SZ a NZ03-06-2016
Sedem rozmerov Žalmov ako pravdivého Božieho slova [Žalmy – víkendovka jar 2016 (2)]SZ a NZ04-06-2016
Žalmy, hymny a duchovné piesne [Žalmy – víkendovka jar 2016 (3)]SZ a NZ04-06-2016
Hudobné nástroje pri uctievaní v ére NZ + dôležitosť rodinnej pobožnosti [Žalmy – víkendovka jar 2016 (4)]SZ a NZ05-06-2016

Vojna a mier v Biblii:
Vojna a mier v Biblii (1)Genezis 1411-05-2014
Vojna a mier v Biblii (2)Exodus 1418-05-2014
Vojna a mier v Biblii (3)Deuteronomium 315-06-2014
Vojna a mier v Biblii (4)Matúš 5:922-06-2014

Žalmy:
Hospodin kraľuje a Boží ľud nech sa radujeŽalm 9712-06-2016
Boh dokonalej krásy a sily, ktorý v plnosti svojej autority hovorí ku všetkým ľuďomŽalm 50:102-12-2018
Hospodin si žiada vnútro človeka a nie len vonkajšiu zbožnosťŽalm 50:2316-12-2018

Zápas o pravé obrátenia:
Anatómia obrátenia [Zápas o pravé obrátenia (1)]SZ, NZ14-05-2010
Pravé a nepravé obrátenia [Zápas o pravé obrátenia (2)]NZ15-05-2010
Cirkev zápasiaca o pravé obrátenia [Zápas o pravé obrátenia (3)]NZ16-05-2010

Židovský národ a štát Izrael:
Pohľad na Izrael z veľkej perspektívy Božieho konania [ŽNaŠI– víkendovka zima 2016 (1)]SZ a NZ19-02-2016
Podrobnejšie štúdium Božieho konania so židovským ľudom v ére pred i po Kristovi [ŽNaŠI– víkendovka zima 2016 (2)]SZ a NZ20-02-2016
Od zničenia chrámu po moderný Izrael [ŽNaŠI– víkendovka zima 2016 (3)]SZ a NZ20-02-2016
Ako majú obrátení pohania žiť skutočnosť, že spasenie je zo ŽidovRimanom 1521-02-2016

Život Pána Ježiša Krista:
Narodenie Pána Ježiša Krista [Život PJK (1)]evanjeliá16-12-2007
Panna počne a porodí syna [Život Pána Ježiša Krista (2)]Izaiáš 7:1406-01-2008
Pán Ježiš prišiel na pád a na povstanie mnohých [Život PJK (3)]evanjeliá13-01-2008
Osoba Jána Krstiteľa [Život Pána Ježiša Krista (4)]evanjeliá20-01-2008
Začiatok služby a povolanie učeníkov [Život Pána Ježiša Krista (5)]evanjeliá03-02-2008
Tri zastávky v živote Pána Ježiša [Život Pána Ježiša Krista (6)]evanjeliá10-02-2008
Podobenstvo o kúkoli medzi pšenicou [Život Pána Ježiša Krista (7)]Matúš 13:24–3017-02-2008
Mesiášsky úrad Pána Ježiša [Život Pána Ježiša Krista (8)]Lukáš 409-03-2008
Sympatizanti, učeníci a nepriatelia Pána Ježiša [Život PJK (9)]Lukáš 4:14–3016-03-2008
Kristus je dobrý pastier [Život Pána Ježiša Krista (10)]Ján 10:11–1806-04-2008
Kristus je väčší ako chrám [Život Pána Ježiša Krista (11)]Matúš 12:1–813-04-2008
Muž múdry a muž blázon [Život PJK (12)]Matúš 7:24–2711-05-2008
Modlitba podľa Pána Ježiša [Život PJK (13)]Lukáš 11:1–1318-05-2008
Kristus nás volá k pokore a k pohostinnosti [Život Pána Ježiša Krista (14)]Lukáš 14:7–1415-06-2008
Účasť kresťanov na utrpeniach Pána Ježiša [Život PJK (15)]Filipanom 3:1010-08-2008
Kristus nás varuje pred lakomstvom a ustarostenosťou [Život PJK (16)]Lukáš 12:13–3424-08-2008
Kristus nás varuje pred pokrytectvom [Život PJK (17)]Lukáš 12:1–731-08-2008
Si učeník, potom vyznávaj Krista [Život PJK (18)]Lukáš 12:8–1207-09-2008
Spasenie človeka a kráľovstvo Božie [Život PJK (19)]Lukáš 13:10–2114-09-2008
Život medzi dvomi Kristovými príchodmi [Život PJK (20)]Lukáš 12:35–4821-09-2008
Kristus, hriešnici, tyrani a katastrofy [Život PJK (21)]Lukáš 13:1–905-10-2008
Podobenstvo o veľkej hostine [Život Pána Ježiša Krista (22)]Lukáš 14:15–2419-10-2008
Podmienky pravého učeníctva [Život Pána Ježiša Krista (23)]Lukáš 14:25–3502-11-2008
Podobenstvo o hrivnách [Život Pána Ježiša Krista (24)]Lukáš 19:11–2723-11-2008

Život služby, práce a obetavosti pre Pána Ježiša a jeho kráľovstvo:
Prvotný pohľad na ... [Život služby, práce a obetavosti pre Pána Ježiša a jeho kráľovstvo (1)] (víkendovka jeseň 2014)SZ a NZ10-10-2014
Bližší pohľad na ... krížom cez SZ a NZ (1) [Život služby, práce a obetavosti pre Pána Ježiša a jeho kráľovstvo (2)]SZ a NZ11-10-2014
Bližší pohľad na ... krížom cez SZ a NZ (2) [Život služby, práce a obetavosti pre Pána Ježiša a jeho kráľovstvo (3)]SZ a NZ11-10-2014
Nehemiáš a jeho život služby, práce a obetí [Život služby, práce a obetavosti pre Pána Ježiša a jeho kráľovstvo (4)]Nehemiáš 112-10-2014

Zjavenie Jána:
Trojaké očakávanie kresťanov – spasenie, spravodlivý súd a spolukraľovanie [Zjavenie Jána (25)]Zjavenie 19 a 2008-03-2017
Tisícročné kráľovstvo – odpovede na časté otázky [Zjavenie Jána (26)]Zjavenie 2022-03-2017
Nové nebo a nová zem – prvý pohľad [Zjavenie Jána (27)]Zjavenie 21 a 2205-04-2017

Zjavenie Jána časť 19:
Sedem čiaš hnevu Božieho [Zjavenie Jána (19)]Zj 16:1 – 927-10-2015

Zjavenie Jána časť 20:
Rieka Eufrates a miesto Harmageddon [Zjavenie Jána (20)]Zj 16:10 – 1624-11-2015

Zjavenie Jána časť 21:
Siedma čaša a zničenie Veľkého Babylona [Zjavenie Jána (21)]Zj 16:17 – 17:1801-12-2015

Ekumenický hod hracou kockou 28-03-2001
Evanjelium, moc Božia a nie ľudská 30-11-2001
Ospravedlnenie, viera a skutky 30-11-2001
Clanok:
Sú v Katolíckej cirkvi znovuzrodení kresťania? 24-05-2002
Otázka na dedičný hriech 23-02-2004
Kreacionistická literatúra v slovenčine a češtine 21-12-2005
Šlabikár inteligentného dizajnu 18-02-2006
Litera zabíja - Duch oživuje 23-01-2008
Milosť a zásluhy 05-05-2009
Knizka:
časté otázky na tému kresťanov pred súdnou stolicou Krista 03-07-2006
PoznKvyuc:
Ospravedlnenie na základe pripočítanej Božej spravodlivosti 08-12-2003
Satanov pád a diablova moc nad človekom v tomto zlom veku 06-02-2005
Zničenie Satanovho kráľovstva 13-02-2005
Keď na malých veciach najviac záleží (1) 20-02-2005
Aktívny duchovný zápas kresťana ako Božieho bojovníka 27-02-2005
Do Božej vojny potrebujeme Božie zbrane 06-03-2005
Keď na malých veciach najviac záleží (2) 13-03-2005
Fil 4:6 – 7 Úžasný Boh, úžasná osobná stráž, úžasný pokoj 20-03-2005
Žalm 63 – Ako vykopať studňu na púšti 27-03-2005
Ef 6:14 Vedenie vojny proti Satanovi skrze státie a pravdu 03-04-2005
Fil 2:1 – 4 Božia jednota pre nejednotných 11-04-2005
Kolosanom 1:18 - Kristus priamo k nám, my priamo ku Kristovi 01-05-2005
Ján 14:6 - Kristus je život 01-05-2005
Ef 6:14 – Nikto na celom svete nemá nič lepšie ako pancier spravodlivosti – bojuješ podľa toho? 08-05-2005
Ef 6:15 – 16 – ďalšie znamenité zbrane 15-05-2005
Hľadanie Pána cez pôst – časť 1 22-05-2005
Ján 4.32–38 Iný pokrm pre lepšie nasýtenie 22-07-2005
Fil 4:10 – 11 Pavol a podpora pre jeho službu 26-07-2005
Marek 10.45 – Vykúpenie hriechom zadåženej duše 11-08-2005
Absolútna Priorita Božieho slova 19-09-2005
Absolutná Priorita Božieho slova 24-11-2005
Náš Boh Stvoriteľ 07-12-2005
Od dizajnu k Dizajnérovi 07-12-2005
Kàmenie vnútorného človeka 07-12-2005
1. Samuelova 17 - Ako sa víťazí nad Goliášom 21-12-2005
2. Petrov 1:4 Zasľúbenia – výživa pre vieru 21-12-2005
Osoba Jána Krstiteľa 23-01-2008
Biblický kresťan zoči-voči tvrdeniam katolíckej cirkvi 22-05-2009
Matúš 16:18 Katolícke tvrdenia a ich biblicko-historická analýza 23-05-2009
Stratégie a rady pre zvestovanie evanjelia katolíkom okolo nás 24-05-2009
Bez kňazov do večného života? Áno alebo nie? 28-07-2009
Utrpenie v živote kresťana (1. časť) 28-11-2009
Utrpenie v živote kresťana (2. časť) 28-11-2009
Krst Duchom Svätým – časť 1 19-12-2009
Ján 6:41 – 51 Syn zachraňuje tých, ktorých Otec dáva a priťahuje 15-02-2010
2. Korinťanom 8:9 Poznáš milosť Pána Ježiša Krista? 23-07-2010
Izrael v Biblii a v histórii – časť 2 12-03-2011
Ján 8:41 – 47 Pravda a život pre oklamaných a zavraždených 23-03-2011
Matúš 24:7 – 8 Zemetrasenia, predpôrodné bolesti a Pánov príchod 18-04-2011
Prehľad zmlúv v biblickej histórii (1. časť) 15-06-2011
Bližší pohľad na Starú zmluvu a Novú zmluvu (2. časť) 15-06-2011
Apoštol Pavol a jeho misijné cesty (1. časť) 21-10-2011
Božie zmluvy a Boží zákon (3. časť) 21-10-2011
Clanok,PoznKvyuc:
Je Rimanom 7:14 – 25 o kresťanovi alebo nie? 22-09-2003
Zbskup:
Rimanom 11:1 – 11:10 (cast A) 05-05-2005
Rimanom 11:1 – 11:10 (cast B) 12-05-2005
Rimanom 11:11 – 11:20 (cast A) 19-05-2005
Rimanom 11:11 – 11:20 (časť B) 02-06-2005
Rimanom 11:21 - 11:30 (časť A) 21-12-2005
Rimanom 11:21 - 11:30 (časť B) 21-12-2005
Rimanom 11:31 - 12:4 (časť A) 21-12-2005
Rimanom 11:31 - 12:4 (časť B) 21-12-2005
Rimanom 12:5 - 12:14 21-12-2005
Objavovanie záznamu o stvorení a páde v knihe Genesis 21-12-2005
Prezentacia:
Tetrády červených mesiacov a biblické proroctvá – existuje medzi nimi nejaký súvis? 27-08-2017
23. september 2017 a Zjavenie 12 – existuje medzi nimi nejaký súvis? 16-09-2017