Biblická knižnica » Autori »
 

Jesse Pirschel

Kázané slovo:
Božstvo Ježiša Krista12-03-1999
Vzkriesenie1Kor 15:1204-04-1999

List Rímskym:
Úvod do listu Rímskym21-03-1999
Pavol a predstavenie listuR 1:1-728-03-1999
Hlavná téma listu - Božia spravodlivosť sa zjavujeR 1:8-1711-04-1999
Zjavenie prírody nád odsudzujeR 1:18-3218-04-1999
Odsúdení aj vlastným svedomímR 2:1-1625-04-1999
Odsúdenie náboženských ľudíR 2:17-2902-05-1999
Pálčivé otázkyR 3:1-2009-05-1999
Teraz je zjavená Božia spravodlivosťR 3:21-3116-05-1999
Spravodlivosť z viery v SZR 4:1-2523-05-1999
Istá nádejR 5:1-515-08-1999
Kristus zomrel za bezbožnýchR 5:6-1022-08-1999
Adamov hriech a myR 5:12-1929-08-1999
Cieľ zákonaR 5:19-2105-09-1999
PosvätenieR 6:1-1512-09-1999
Oslobodený od hriechu v službe BohuR 6:15-2319-09-1999

Odmietnutie Genesis 30-11-2001